Lékárna Lužice

O bohatství

Pokud to vezmeme z obecného pohledu, bohatý člověk je vlastně úspěšný člověk. Pomineme-li odvěkou tendenci k polarizaci společnosti na bohaté a chudé, musíme se v této souvislosti ptát: Je hodnota bohatství úspěšného továrníka, umělce, vědce srovnatelná s třeba i větším bohatstvím prodejce drog, úplatkáře, podvodníka, prostě nečestného člověka?.

Samozřejmě, že ne!

Co tedy rozhoduje o skutečné ceně bohatství? Odpověď není nijak složitá: Je to způsob, jakým bylo bohatství získáno a - stejně tak - jakým je využíváno, bylo použito. Odráží tedy "lidskou cenu" vlastníka bohatství. A jelikož je lidská hodnota nehmotná, nemůže být hmotné bohatství jejím cílem, nýbrž pouze a pouze nástrojem jejího růstu, což ovšem neznamená jakousi druhořadost (jde přece o energii!), ale o podřízenost duchu. jako takovému.

Zde je pak na místě se ptát, jaký žebříček hodnot ta která osoba vyznává, zda je ve své podstatě či v konečném důsledku tvůrčí nebo ničivý - pro člověka i pro společnost.

To je už na další, širší úvahu,

2. června 2018