Lékárna Lužice

Genotyp a fenotyp

(úvaha)

První z těchto pojmů zahrnuje všechny geny, kterými jsme od předků vybaveni. Fenotyp pak říká, které z těchto genů byly použity pro naši existenci. Je tu však jedna základní otázka: Co určuje, že se část genů pro náš život použije a druhá nikoli? Kdy končí rozhodující období konstituce fenotypu - již při vzniku zygoty nebo až později? A pokud později, je to během nitroděložního života nebo i po narození, případně též během dospělosti? Není vyloučeno, že základní exprese genů se řídí také matčiným jídelníčkem a životním způsobem během těhotenství. Známé jsou případy vyšší hudební inteligence u lidí, kterým gravidní matky pouštěly hudbu či ji živě provozovaly. Nebo vrozené vady v důsledku jejich závislostí (na alkoholu atd.). Za příklad mohou sloužit i tučňáci, v jejichž obrovských koloniích mládě neomylně pozná podle hlasu svoji matku. Kdy se to naučilo? Během vaječného života nebo až při proklubání se? Definovat tyto zákonitosti by mohlo lidstvu velmi prospět, ať se to týká jeho výživy, schopností, nadání atp.

9. července 2018