Lékárna Lužice

O lenosti

Lenost bývá obecně považována za mravní nedostatek. Indičtí vědci však učinili před léty pokus, kdy vytvořili dvě skupiny laboratorních zvířat a začali je krmit odlišnou stravou. První skupině dávali živočišnou stravu, zatímco druhé stravu rostlinnou. Vyšší čilost pak vykazovala skupina druhá. (podle prof. Campbella, kniha Čínská studie)

18. ledna 2018