Lékárna Lužice

O mravnosti

K mravnosti se vyjadřoval již mnohý myslitel; nejvyšší zákoník je pak Boží Desatero. Někdy je však obtížné rozhodnout, co mravné je a co není.

Osobně se domnívám, že mravné je vše, co kladně rozvíjí, posiluje a upevňuje vztah člověka k sobě, k jiným lidem a svému (společenskému či životnímu) prostředí. Jeho atributy jsou láska a odpovědnost, kritériem pak ovoce, které jednání či chování člověka nese.

29. března 2019