Lékárna Lužice

Změna pH

Jak uvádí Dietmar Eichele ve své skvělé knize Co tu kvete? (Was blüht denn da?), konkrétně u hesla Hrachor lnolistý, tak změna barvy květů této rostliny je vyvolána změnou stupně kyselosti buněčné šťávy. V mladých květech je tato šťáva kyselá a květy mají červenou barvu, ve starších květech je neutrální až alkalická a květy jsou modré.

Protože rostlinná i živočišná říše jsou vybudovány na stejném principu, je velmi pravděpodobné, že s postupujícím věkem dochází i v živočišné říši k určité změně pH cytosolu buněk směrem k zásaditější oblasti. Nevím, zda tuto otázku již někdo zkoumal u lidí, nicméně pokud by byl tento předpoklad správný, otevřela by se tu řada dalších otázek a souvislostí, zvláště pak těch, které se týkají vhodné výživy pro určitý věk, proč je mladá generace (či, jak známo, ženy vůči mužům) dynamičtější atd.

2. února 2018