Lékárna Lužice

Slunce nebo Bůh?

Už jsem se toho dotkl v předchozí úvaze: Proč se ráno a večer, stejně jako jaro a podzim podobají?

Aniž by člověk byl kdovíjak informačně vybaven, musí si to dát do souvislosti se sluncem, jehož aktivita je v určitém časovém bodě vždy stejná (vydává stejné množství energie).

Jak se ale podepisuje na stárnutí živé přírody, kde také nejdříve její síla narůstá a později uvadá? Navíc u každého druhu jinak, i když principálně stejně! Musí tu být též nějaké jiné, kratší či dlouhodobější cykly, nejen denní či roční. Cykly například jednodenní (jepice), dvouleté (některé rostliny) či více až mnohaleté (byl nalezen baobab, jehož stáří se odhaduje na pět tisíc let!).

Je to zákon sluneční nebo celého vesmíru či nám dosud neznámý zákon Boží?

Jelikož opakující se cykly, síla a vliv jsou viditelné především u slunce, vedlo to zcela přirozeně k jeho uctívání či zbožštění. A také (a nejen) u starých Slovanů: Jedním farářem byla, tuším u polabských Slovanů, snad Lužických Srbů, zaznamenána událost, kdy si už v pevně usazených křesťanských dobách sejmul vesničan klobouk, aby pozdravil slunce a pak teprve vešel do kostela.

Jaký z toho pro nás plyne závěr?

Ne, slunce není Bůh, ale Bůh je i slunce.

30. ledna 2020