Lékárna Lužice

Vysoký tlak a krevní cukr

Obrátila se na mě jedna (a nejen jedna) pacientka s tím, že se jí zvyšuje krevní tlak. Zároveň si nechala změřit i krevní cukr. Výsledky byly následující:

Krevní tlak 192/103 mm Hg sloupce
Krevní cukr 14,20 mmol/l

Po mé nízkotlaké polévce došlo postupně ke snižování těchto hodnot (paní si je chodila průběžně měřit) - během týdne měla tlak v normě a cukr se snížil (po měsíci) až na hodnotu kolem 6.

Závěry:

Ukazuje se, že vysoký krevní tlak (idiopatický, bez známé příčiny) je podle všeho znamením organismu, že se v těle něčeho nedostává (zvláště v řídících ústředích), tedy něco, co se za normálních okolností v těle tvoří a co se věkem či nevhodnou životosprávou tvořit přestává či netvoří v dostatečné míře. Moje nízkotlaká polévka pak tělu tyto potřebné látky zřejmě dodává na principu substitučním.

Pokud jde o cukr, ten se v tomto případě vyplavuje jako energie, která je potřebná pro získání této chybějící látky či látek z vnějšího prostředí, aby zajistila výživu buněk. JINAK BY JEHO HLADINA NEKLESALA SPOLU S KREVNÍM TLAKEM!

Poznámka:

V současné době se vysoký krevní tlak léčí "chemicky", tj. beta-blokátory, diuretiky, antagonisty angiotensinu II, inhibitory ACE atd. Moje mnohokrát potvrzené výsledky jsou velkým příslibem do budoucna.