Lékárna Lužice

Doba použitelnosti léku

Dnes, jak napovídá sám název, budeme mluvit o tom, jak dlouho lék, který obdržíte v lékárně, můžete používat.

Číslo výrobní šarže, které nalezneme na vnějším i vnitřním obalu každého našeho /ev. slovenského/ přípravku, se skládá z několika číslic:

 1. první číslice /bývá mírně odsazená od ostatních/ udává dobu použitelnosti přípravku /v letech/ od měsíce a roku výroby léku
 2. další číslice, dvojčíslí, trojčíslí nebo i písmena je orientačním označením, sloužícím pro potřeby výrobního závodu /při reklamacích apod./
 3. předposlední číslice uvádějí měsíc a poslední dvě rok výroby.
Příklad:

Acylpyrin 500 mg 10 tablet Slovakofarma Hlohovec SR má číslo výrobní šarže 5 591100. To znamená, že byl vyroben v listopadu 2000 a může se použít /=doba použitelnosti/ po dobu 5 let při vhodném uložení. 59 slouží pro potřebu výrobního závodu, v tomto případě Slovakofarmy Hlohovec.

Shrnuto - tento Acylpyrin můžeme bez obav užít do konce listopadu r.2005, pokud nebyl lék během uložení vystaven nepřiměřeným a kolísavým teplotám /zpravidla je požadováno 10-25°C/, vlhku, slunečnímu i jinému záření atp.

Jiná forma označení nejzazší doby použitelnosti je "exspirace". Takový výraz se původně uváděl u přípravků s kratší dobou použitelnosti /menší stabilitou/. Dnes se užívá stále více a vytlačuje i náš tradiční, výše uvedený způsob značení. Je to cesta k překlenutí rozdílů ve značení doby použitelnosti u jednotlivých farmaceutických firem. Výraz exspirace může nabývat různých podob vč. jazykových : Expir., Expiry Date, Verwendbar bis, Upotrebljať do aj. Někdy se uvede pouze číslo.

Příklady:
 1. Orgametril 5mg 30 tbl, Organon Oss Holland
  EXPIRY DATE 2002-09, tzn. doba použitelnosti do 30. září 2002.
 2. Postinor 0.75mg bal.po 2 tbl, Gedeon Richter LTD., Hungary
  Zde je v horním řádku poznamenáno: Č.š./Dat.výr./Použit.do: a pod ním tři skupiny čísel. Pro nás má význam poslední z nich, uvedená zcela dole: 11 2004, tzn. použitelnost do 30.listopadu 2004
 3. Apo-C 100x500mg, Apotex ČR s.r.o.
  Použitelné do: 03/01. Zde pozor! První číslice znamená rok a druhá měsíc, přeloženo do běžné řeči, doba použitelnosti je do 31.1.2003. /Po připomínkách lékárníků firma od roku 2001 staré značení zrušila a přešla na obvyklý způsob. Může se vyskytovat už jen na starých krabičkách./
 4. Apo-Carbamazepine 100x200mg, Apotex Inc Canada
  EXP. 2005 MA. Zde výrobce uvádí místo čísla anglickou zkratku daného měsíce (březen). Použitelnost je tedy do 31.03.2005.
 5. Biostim pro děti 8 želatinových kapslí, Laboratoires Cassene France
  Použitelné do: Apr 2001 (duben 2001).
 6. Dexametazon 20tbl po 0.5mg, Léčiva, Česká republika
  Bez bližšího označení má pod sebou uvedena dvě čísla:5030997 a 09 2002. Z toho vyvodíme závěr, že použitelnost je do konce září 2002.

Na závěr si povězme něco o uložení léků:

Léky ukládejme na suchém, tmavém a neznečistěném místě, které má stálou teplotu a není přístupné dětem. Teplota uložení se řídí podle pokynu na papírové krabičce (např. inzulíny za pokojové teploty ztrácí biologickou účinnost, proto je ukládáme při teplotě od 2 do 8°C). Při viditelných změnách vzhledu přípravku /skvrny na tabletách, kvašení sirupu, nepříjemný zápach, jiná chuť apod./ přípravek samozřejmě nepoužijeme, třebaže doba použitelnosti /exspirace/ dosud nevypršela a poradíme se s lékárníkem či ošetřujícím lékařem.

Nedoužívané či prošlé léky odneseme do lékárny, která má smluvně zajištěnou jejich likvidaci.

10. března 2001