Lékárna Lužice

Adrenalin

Dnešní kapitola se týká látky, která zásadně ovlivňuje naše biochemické pochody. Není divu, vždyť plní úkol nad jiné významný - pomoci našemu organismu uspět v Darwinově "struggle for life" neboli "boji o život."

Abychom pochopili místo adrenalinu v řídící soustavě těla, musíme si ji krátce přiblížit. Náš regulační systém se sestává z centrální nervové soustavy (CNS čili mozek a mícha, tedy naše "vláda") a dvou vzájemně oddělených soustav pro komunikaci s tělesnými orgány - tzv. somatické a vegetativní nervové soustavy. První z nich má na starosti vnímání vnějšího světa (nervy citlivosti, smyslových orgánů a kosterního svalstva) a řídí tělesné pohyby přiměřené situaci (jinými slovy - jsme-li ve stresu, řítí-li se na nás zdivočelý pes nebo se třeba jenom fyzicky namáháme, naše čivy to zaregistrují a telegrafují do centra: Připrav se na útěk nebo boj!).

Za této zátěžové situace tělo vyhlašuje všeobecnou mobilizaci a vyšle signál do vegetativní nervové soustavy, konkrétně do jedné z jejích dvou větví - sympatiku. Nervový vznět běží až do dřeně nadledvin, které vydají námi diskutovaný adrenalin, jenž přechází do oběhu a rozděluje se v organismu.

Abychom v nastalé zátěži uspěli, adrenalin nám zvýší rychlost a sílu srdečních svalů, rozšíří dýchací cesty (včetně nosu!) ke zlepšení přívodu kyslíku do krve a stáhne cévy, zásobující vnitřnosti a kůži. Odtud vypuzená krev se přesune do svalového /zápas, útěk, práce/ a mozkového řečiště (např. při řešení intelektuálních otázek). Tím ovšem výčet účinků adrenalinu nekončí - rozšiřuje zornice, stimuluje pozornost či pomáhá uvolňovat ze zásob tuk a cukr. Z dalších významných počinů je vyšší krevní srážlivost; to proto, aby rány utržené v boji dlouho nekrvácely a rychleji se zhojily.

Pochopení klíčového přínosu sympatiku k zachování naší integrity přispělo též k rozvoji pestré škály různých léčivých přípravků, které jeho účinky zesilují či naopak zeslabují (léčba vysokého krevního tlaku, glaukomu, rozmanité nosní kapky, srdeční zástava či silné záchvaty dušnosti).

3. března 2001