Lékárna Lužice

O duchovní energii

O podstatě či prvotnosti duchovna a „hmotna“ se vedou učené rozpravy již od počátku vzniku filosofie. Obě strany mají své skalní zastánce, nicméně skutečnost, jak víme, je jenom jedna. Při hledání „té správné“ odpovědi jsem dospěl k názoru, že nejjednodušší model, na kterém se dá tato oblast zkoumat, tj. kde se obě oblasti zjevně stýkají, bude generátor náhodných čísel v podobě losovacího zařízení. Duchovno určuje, jaké číslo padne, hmotno pak ukáže příslušnou kuličku.

Využil jsem možnosti, které nabízejí sdělovací prostředky a provedl pokus, jež měl ověřit, zda při losování je možno do náhodného výběru zasáhnout. Po vyhodnocení prvních nadějných zkoušek jsem si vytvořil hypotézu, kterou jsem se rozhodl potvrdit či vyvrátit následujícím pokusem:

A. Pracovní hypotéza

 1. generátor náhodných čísel je tvořen proudem původní duchovní síly /dále jen PDS/
 2. do tohoto proudu se dá aktivně vstoupit /myšlená čísla/ tak jako vsunujeme ruku do proudu vody
 3. schopnost ovlivnit tento proud závisí na síle zdroje /"ruky"/ - tedy duchovní síly experimentátora

B. Povaha soustavy:

 1. základní vlastností PDS je rovnováha
 2. dojde-li k porušení této rovnováhy, zvyšuje soustava /PDS/ tlak na obnovení rovnováhy /analogie zákona velkých čísel – při velkém počtu hodů mincí či kostkou padne každá sledovaná hodnota – číslo stejněkrát/
 3. proud PDS, stejně jako síla experimentátora, se může měnit
 4. dalšími vlastnostmi PDS jsou: nepřítomnost času, prostoru a hmotnosti, naopak přítomnost informace /dvojková soustava/
 5. vztah duchovního k hmotnému světu je jako dvě desky, které se vzájemně prostupují /analogie kolmých dřev na kříži/

C. Opatření k dosažení cíle /důkazu/:

 1. soustředit se na myšlené číslo
 2. vyhodnotit úspěšnost nejen v případě shody, ale i rozptyl /hodnoty nižší vyšší o 1 a více/ - souvisí se základní představou aktivního ovlivňování volby čísel /tedy ne pasivního „hádání“/; pro představu – upneme-li střelnou zbraň pevně do stojanu a zamíříme na střed terče, v každém kvadrantu bude podle zákona rozptylu stejný počet zásahů
 3. vypočítat průměry a hledat korelaci ovlivnění jednotlivých průměrů s myšleným číslem

D. Postup a výsledky

 1. myšlená čísla zprvu volena namátkově, později natrhány lístky se 49 čísly a podle pořadí jejich tahu určována myšlená čísla pro další měření
 2. od pořadového čísla 6 v níže uvedené tabulce výsledků dohled nezávislé osoby, vzdělané ve statistice
 3. počet měření 24
 4. ovlivnění losovacího zařízení prostřednictvím televize v přímém přenosu
TABULKA VÝSLEDKŮ
Zdroj: ARD /televize SRN/, pořad LOTO, BERLÍN, soboty v 19.50 hod.
Poř.č. Datum: Myšlené číslo: Výsledky Průměr:
01. 18.03.2006 40 05, 09, 17, 47, 43, 38, 44 29,0
02. 25.03.2006 20 21, 10, 03, 28, 12, 32, 46 21,7
03. 01.04.2006 15 25, 39, 06, 04, 21, 35, 15 20,0
04. 08.04.2006 25 17, 44, 25, 03, 10, 46, 07 21,7
05. 15.04.2006 05 02, 18, 04, 08, 05, 40, 16 13,2
06. 22.04.2006 45 44, 24, 09, 39, 03, 35, 45 28,4
07. 29.04.2006 19 38, 48, 37, 22, 12, 25, 35 31,0
08. 06.05.2006 31 28, 15, 31, 05, 26, 37, 20 23,1
09. 13.05.2006 12 45, 26, 40, 27, 12, 09, 31 27,1
10. 20.05.2006 33 25, 19, 40, 49, 42, 10, 05 31,6
11. 03.06.2006 01 03, 24, 01, 10, 49, 17, 04 15,4
12. 10.06.2006 48 20, 29, 19, 13, 25, 44, 22 24,5
13. 17.06.2006 35 45, 31, 10, 41, 40, 49, 37 36,4
14. 24.06.2006 25 48, 22, 30, 47, 05, 13, 25 27,1
15. 01.07.2006 15 12, 25, 06, 27, 18, 35, 22 21,1
16. 08.07.2006 05 30, 09, 31, 24, 28, 49, 48 31.2
17. 15.07.2006 12 30, 05, 28, 25, 40, 41, 08 25,2
18. 29.07.2006 43 21, 13, 25, 34, 48, 17, 44 28,8
19. 05.08.2006 44 07, 43, 01, 09, 46, 12, 08 18,0
20. 19.08.2006 27 04, 24, 08, 33, 05, 43, 01 16,8
21. 26.08.2006 17 01, 20, 39, 24, 25, 04, 18 20,1
22. 02.09.2006 19 38, 46, 36, 48, 06, 34, 49 39,7
23. 09.09.2006 42 42, 23, 43, 47, 02, 13, 40 30,0
24. 16.09.2006 26 07, 17, 16, 47, 09, 05, 36 19,5

FREKVENČNÍ ANALÝZA ODCHYLEK
/od myšleného čísla v absolutních hodnotách/
shoda 9/z 24 měření/
odchylka
o: počet: o: počet:
1 7 26 7
2 5 27 1
3 12 28 5
4 5 29 4
5 5 30 2
6 6 31 1
7 6 32 1
8 5 33 1
9 5 34 0
10 7 35 4
11 4 36 2
12 3 37 1
13 4 38 0
14 3 39 0
15 3 40 1
16 7 41 0
17 3 42 1
18 4 43 2
19 9 44 1
20 2 45 0
21 4 46 0
22 5 47 0
23 7 48 1
24 1
25 2

E. Vyhodnocení

Výše uvedené výsledky ukazují, že jev /počet shodných myšlených čísel s výsledky losování/ se vyskytuje na statisticky významné hladině, tzn. že z 24 pokusů bylo myšlené číslo vytáhnuté 9 krát, takže úspěšnost je 9:24 = 0,375 /oproti 0,143 (7:49)/.

Pokud by se v budoucnu tyto výsledky potvrdily, byly by důkazem nebo by alespoň uvodily zásadní změnu pohledu na řadě skutečností, z nichž za nejdůležitější považuji:

 1. určující vliv ducha na hmotu
 2. hmotná podstata ducha /Ducha Svatého/, tj. že rozpor mezi idealismem a materialismem se tak stírá
 3. stvoření musí být dílem inteligentní „podstaty“ /důkaz přítomnosti Boží/

V každém případě si pokus i jeho okolnosti zaslouží ještě podrobnějšího zkoumání.

3. listopadu 2006