Lékárna Lužice

O těhotenství

Těhotenství je v mnoha ohledech mimořádné období v životě ženy i dítěte. Je dobře, že se v tomto směru zcitlivuje i naše společnost. Má k tomu hned několik dobrých důvodů:
Když splyne mužská zárodečná buňka s vajíčkem, vytvoří se nový jedinec. Ten sice obsahuje směs zárodečné hmoty od matky a od otce, ta je však ve své celistvosti jedinečná. Odborně se nazývá genotyp. Z něho se v životě uplatní jen určitá část, kterou nazýváme fenotyp.1) Nabízí se otázka, jaké že to vlivy ovlivňují genotyp, co způsobuje, že se z genů vyberou jen některé? V podstatě jsou možnosti tři.

  1. Vývoj si určuje zárodek sám, má svůj „osud“.
  2. Určuje to matčin organismus.
  3. Určuje to životní prostředí, v němž se matka s plodem nachází.

K prvnímu bodu:
Je více než jisté, že ani ty nejpříznivější životní podmínky nemohou překročit rámec vrozených vloh. Z lidoopa těžko vychováme člověka, i kdyby jej jako plod odnosila a porodila lidská matka.

K druhému bodu:
Má se za prokázané nebo je to alespoň velmi pravděpodobné, že plod „mluví“ s matkou. Slaďuje se s ní na mnoha úrovních – od hlasu2), pocitů3), tělesných a duševních hnutí, ale také v úrovni výživy apod. Prostě se připravuje na životní podmínky, které ho očekávají po příchodu na svět.

K bodu třetímu:
Životní prostředí je pro vytvoření fenotypu neméně důležité. Zkoumal se např. vliv hudby na rozvoj hudebního sluchu u plodu, nesporný vliv budou mít na dítě také klimatické podmínky, svého času se probíral vliv černobylské nehody na poruchy štítné žlázy u dětí, narozené v tomto období.

Těhotenství je tedy pro nás mimořádně důležitým činitelem s ohledem na zdárný vývoj lidského pokolení. Budoucí matky, které dbají na správnou a všestrannou životosprávu, budou mít nepochybně zdravější potomstvo než ty, které se nezdravě stravují, kouří, pijí alkohol, užívají návykové látky nebo žijí ve vypjatých či nejistých životních podmínkách. Na ně by se měla společnost zaměřit v první řadě.

  1. Jeden příklad za všechny : Žena má ve své dědičné hmotě dva pohlavní chromozomy X – jeden od otce, druhý od matky. Jeden chromosom se rozvine a podílí se na tvorbě živočišných znaků, druhý zůstává sbalený.
  2. Jiným a výstižným příkladem může být mládě tučňáka. Třebaže žije v mnohatisícové kolonii, bezpečně rozpozná hlas své matky a naopak.
  3. V Německu se mezi válečnými dětmi vyskytovalo údajně mnohem více homosexuálů než v jiných ročnících. Přisuzovalo se to zvýšené psychické zátěži těhotných matek během 2. světové války.

10. března 2008