Lékárna Lužice

O látkách tělu nezbytných a nadbytečných

V záplavě informací o zdravém způsobu života není vždy jednoduché se vyznat /jeho základní zásady jsem popsal na těchto stránkách v přehledu Léky ano či ne aneb životosprávou ke zdraví/. Naše životospráva se týká dvou oblastí – hmotné a duchovní. Z praxe vím, že nás nejvíce zajímá oblast hmotná, a to především stravování a jeho návyky. Ptáme-li se, která strava naše zdraví posiluje, musíme se současně zeptat, která nás vysiluje, čili nám neprospívá, škodí. Přehled podává následující tabulka.

(-) Co omezit či vyloučit: (+) Co je potřeba doplnit:
   
Alkohol Směs vitamínů a minerálů – 2x -3x týdně
Cigarety, drogy Rybí tuk 1 tobolku denně
Káva Želatina /kupř. Geladrink Artrodiet/ 1 tob.denně
Sladkosti Vláknina /alespoň 1 jablko denně/
Uzeniny  

Tučná, pečená a smažená jídla
/pokud jde o maso, vhodnější je úprava
vařením nebo dušením/

 

K (+):

Jedná se o skupinu látek, které mají charakter vitamínů. Jinými slovy – naše tělo je nutně potřebuje k činnosti, neumí si je samo vyrobit a v naší stravě nejsou obsaženy v potřebné míře / pole jsou zvl. z minerálních látek „vytěžená“, zpracovatelský průmysl pak jakost stravy oslabuje tepelnou a chemickou úpravou/. Krátce se u ní zdržme:

  1. Nezbytnost vitamínů a minerálů je obecně známá.
  2. Méně známá je u rybího tuku, kterému se říká také vitamín F. Jsou to dvě mastné kyseliny linolová a linolenová, ze kterých se přes kyselinu arachidonovou tvoří mimořádně důležitá skupina látek pro chod celého organismu, tzv. lokální hormony – prostaglandiny, prostacyklin, leukotrieny a tromboxany/.
  3. U živočišných bílkovin je to pak skupina tzv. esenciálních aminokyselin /arginin, fenylalanin, histidin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, threonin; arginin a histidin je potřebný zvláště u dětí a vůbec mláďat/. Obsahuje je mléko, vejce a maso, proto je nutno je zvláště u vegetariánů doplňovat, protože rostliny tyto nezbytné aminokyseliny neobsahují v plné míře.
  4. Vláknina. Působí jako „kartáč“ na střeva, dává podklad stolici, umožňuje působení pro nás potřebných střevních bakterií. Jejím zdrojem je především ovoce a zelenina, jež nám poskytují další významnou, teprve dnes plně doceňovanou, skupinu látek – flavonoidy. Ty jsou mj. i podstatou léků či přípravků „na žíly“ - Cilkanolu, Venorutonu, Detralexu, Antistaxu, Ascorutinu aj. V přírodě doprovázejí zpravidla vitamín C a umožňují jeho účinek.

K (-):

Zde se zdržme hlavně u uzenin.

Uzeniny jsou výrobky z masa, které jsou konzervovány směsí solí a látek, obsaženými v kouři. Navíc obsahují tuky a cholesterol. Pro naše tělo představují tedy zátěž, a to tím, že:

  1. soli zadržují v těle vodu a zvyšují krevní tlak
  2. spaliny z kouře /především polycyklické aromatické uhlovodíky, aromatické aminy/ jsou látky jedovaté a rakovinotvorné. Podstata jejich škodlivého účinku je v oslabování obranyschopnosti našeho těla, jež se nejdříve projeví jako plísňová /kvasinková, houbová, bakteriální/ onemocnění, později například nádory.
  3. živočišné tuky zvyšují hladinu nežádoucích lipoproteidů, což vede k poruchám organismu /ucpávání cév atd./ a tedy rychlejšímu stárnutí.
Obecně řečeno, vše, co je od kouře a od ohně /vysokých teplot/, je od pekla.

12. června 2008