Lékárna Lužice

2. setkání Pátečníků

Dne 24. září 2010 se uskutečnilo druhé setkání Pátečníků. Schůzky se zúčastnili:

Pan Ježek Ivan řečený Petr
Mgr. Jiroutová Blanka
Pan Mayer Petr
Mgr. Mayerová Marie
Mgr. Pilařová Alena
PharmDr. Lubomír Jaroš

Po úvodních slovech vystoupil Petr a přednesl několik básní ze sbírky Censura lásek. Svoji báseň přednesl i Lubomír Jaroš. Marie Mayerová připomněla odkaz Elišky Krásnohorské a její vztah k obci Světlá v Podještědí. Bylo domluveno, že se k této otázce spolek ještě v budoucnosti vrátí.

Datum příští schůzky byl stanoven na 29. listopadu 2010.

          Zapsal Lubomír Jaroš, jednatel spolku