Lékárna Lužice

Veřejně prospěšná činnost 2022 - 2025

Rok 2024: Hrad Kostka

Na zeď městského Hradu přibyla další tabulka, tentokrát s jeho jménem.


Rok 2024: Podpora 10. ročníku Václavické velikonoční jízdy

31. března 2024 se uskutečnil 10. ročník Václavické velikonoční jízdy opět o dvou jezdcích. Jako vloni byl václavický úsek prodloužen o Grábštejn, Chotyni a Hrádek nad Nisou.

Průvod zpěvem doprovázel PharmDr. Lubomír Jaroš.


Rok 2024: Podpora devátého ročníku soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře Člověče nezlob se.

Již devátého ročníku soutěže se zúčastnili žáci ze všech tříd, pět dětí odehrálo finálové kolo. Všichni finalisté obdrželi rolničku - a k 1. místu gratulujeme Báře z 5. třídy! Za odměnu dostala balík vitamínů a krásný zvoneček - ceny každoročně věnuje PharmDr. Lubomír Jaroš z Lékárny Na Hradě. Svatá Zdislava, na jejíž počest děti hru hrály, je patronkou rodin, dětí a také Libereckého kraje.

(Zdroj: Základní škola Donín-Hrádek nad Nisou)


Rok 2023: Donínské posvícení, podpora 7. ročníku


Rok 2023: Hrádecký Veleslavín: Bc. Tomáš Strnad

Do Veleslavína na zdi městského Hradu přibyl další vynikající hrádecký občan - sportovec.


Rok 2023: Dostaveníčko Na Hradě, 15. ročník, oslava státního svátku 8. května 2023


Rok 2023: Podpora 9. ročníku Václavické velikonoční jízdy

9. dubna 2023 se uskutečnil 9. ročník Václavické velikonoční jízdy, tentokrát jen o dvou jezdcích. Ostatním pravidelným účastníkům se to letos z různých důvodů nehodilo. To ovšem umožnilo prodloužit obvyklý václavický úsek o Grábštejn, Chotyni a Hrádek nad Nisou. U posledně jmenovaného se takové jízdy, ještě za Rakousko-Uherska, také konaly, ale jen jako koňský průvod z Hrádku nad Nisou do Grábštejna, kde jezdci vzdali čest hradnímu pánovi z rodu Clam-Gallasů (čerpáno ze zaznamenaného vyprávění jednoho z účastníků na magnetofonový pásek někdy kolem roku 1980).


Rok 2023: Podpora osmého ročníku soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře Člověče nezlob se.

Základní škole v Doníně jsem věnoval odměny pro vítěze v soutěži O zvonek svaté Zdislavy.

Hlavní význam soutěže:

  1. Příprava pro život: starší děti získají životní zkušenost, že je může porazit někdo mladší (přehlížený, méně významný), a mladší, že mohou porazit staršího (silnějšího, významnějšího).
  2. Stmelování dětských pospolitostí (spojují je společné zážitky).
  3. Výchova k promístnímu vlastenectví a vlastenectví vůbec (zážitky z dětství si lidé nesou po celý život) - hrdost na svoji školu, město, kraj, stát.
  4. Pocta učitelskému stavu.
  5. Příklad pro další podnikatele, aby začali také podporovat školství a národní život obecně.

Její vítězové (převzato z facebookových stránek Základní školy v Doníně - Hrádku nad Nisou):

Další ročník soutěže ve hře "Člověče, nezlob se" je za námi, zvonek sv. Zdislavy, rolnička a krabice s vitaminy mají svého majitele, Fandu ze 3. třídy 🙂 Rolničky získali i vítězové z každé třídy 🙂 Za odměny děkujeme panu doktorovi Jarošovi z Lékárny Na hradě.


Rok 2022: Donínské posvícení, podpora 6. ročníku


Rok 2022: Dostaveníčko Na Hradě, 14. ročník, oslava státního svátku


Rok 2022: Podpora 8. ročníku Václavické velikonoční jízdy