Lékárna Lužice

16. setkání Pátečníků, 26. září 2014

Dne 26. září 2014 se uskutečnilo šestnácté setkání členů literárního spolku Pátečníci.

Zúčastnili se:

Mgr. Mayerová Marie
Mgr. Pilařová Anna
pan Tacinec Martin
PharmDr. Jaroš Lubomír

Na úvod seznámil Lubomír Jaroš se svými společenskými aktivitami za uplynulý rok (podpora 2. ročníku Václavické velikonoční jízdy, vydání knihy pro mládež Orlíci na řece a dětského pásma Mikuláš). Zároveň se zmínil o připravované akci Loučení s létem v Loučné s tím, že by každá městská část (původně samostatné obce) měla mít takovouto slavnost přinejmenším jednou do roka, a to vždy ve stejném čase (podpora vlastenectví, budování hlubší vazby k rodné obci zvláště u dětí).

Poté vystoupila Marie Mayerová s informací, že nám v Hrádku nad Nisou vyrůstá nadaný hráč na několik nástrojů Antonín Novák, syn Marcely a hudebníka Petra Novákových a vnuk známého zpěváka a multiinstrumentalisty Ing. Douši.

Nato Martin Tacinec přednesl několik svých básní (Mlha, Úbočí a úryvek Eboly), kde zvláště zaujala báseň Úbočí.

Anna Pilařová připomněla recitaci básní Jiřího Wolkera Mgr. Jiroutovou na hradě Grábštejně před patnácti lety. Šířeji pojednala o Francois Villonovi (překlady jeho básní Otokarem Fischerem a zvláště pak Jarmilou Loukotkovou). Zmínila se také o výroku F.X.Šaldy, který Villona charakterizoval jako „génia úšklebku, lásky a zoufalství“. Zmínila se také o výstavě obrazů malíře a chrastavského rodáka Josefa Führicha v Liberci (v městských lázních) a také dalších malířů (Müller, Kavka).

Marie Mayerová uvedla svůj příspěvek myšlenkami Jana Wericha, poté četla ukázky z knihy Zdeněk Svěrák od spisovatelky Dany Čermákové

          Zapsal: Lubomír Jaroš.