Lékárna Lužice

Z tvorby

Podivné svědectví Václava Korce

kniha k poslechu

Ilustrace: Petra Šnokhausová

Grafická úprava: Viktorija Jaroš

Nakladatel: 1. Lužická, 2023

Nahrávací studio: RedBell

Knihu si můžete poslechnout ZDE.

Obraz Jana Palatáče

kniha k poslechu

Ilustrace: Petra Šnokhausová

Grafická úprava: Viktorija Jaroš

Nakladatel: 1. Lužická, 2023

Nahrávací studio: RedBell

Knihu si můžete poslechnout ZDE.

Vojtíškova dobrodružství

kniha k poslechu

Ilustrace: Petra Šnokhausová

Grafická úprava: Viktorija Jaroš

Nakladatel: 1. Lužická, 2023

Nahrávací studio: RedBell

Knihu si můžete poslechnout ZDE.

Dáša

kniha k poslechu

Ilustrace: Jana Hakenová

Grafická úprava: Viktorija Jaroš

Nakladatel: 1. Lužická, 2023

Nahrávací studio: RedBell

Knihu si můžete poslechnout ZDE.

Vojtíšek, kroměřížské pohádky

kniha k poslechu

Ilustrace: Petra Šnokhausová

Grafická úprava: Viktorija Jaroš

Nakladatel: 1. Lužická, 2023

Nahrávací studio: RedBell

Knihu si můžete poslechnout ZDE.

Vyvolení Páně

Anotace:
Divadelní hra Vyvolení Páně, jiným názvem Amulet, je pohádkovým pokračováním hry Věra, vydané již před delším časem. Zápletka je u ní stejná (střet nadpřirozeného dobra a zla v lidských podobách), s tím rozdílem, že její vyústění je veskrze kladné – není v ní poražených.

Ilustrace: Roman Kopecký

Nakladatel: 1. Lužická, 2023

Tuto publikaci si můžete prohlédnout ZDE.

Snůškodárné rostliny

Anotace:
Kniha pojednává o rostlinách, které skýtají pastvu především včelám, ale i čmelákům a dalším zástupcům hmyzí říše. Má se stát pomůckou všem, kteří se o tuto oblast zajímají, a také pro ty, jež se zabývají zdravým způsobem života, neboť ne všechny rostliny jsou zcela bezpečné. Při sestavování čerpal autor nejen z domácí odborné či populárně-naučné literatury, ale také ze zdrojů zahraničních. Mnohaletá práce je shrnuta do 15 kapitol, usnadňující snadnou orientaci v této značně rozsáhlé a dosud plně neutříděné oblasti.

Nakladatel: 1. Lužická, 2023

Tuto publikaci si můžete prohlédnout ZDE.

Posudek: dr. M. K.
Vážený pane doktore, ... kniha překvapila a potěšila. Gratuluji ke katalogizovanému přehledu významnosti jednotlivých rostlin pro včely.

Posudek: prof. dr. L. O. CSc.
Kniha je povedená, moc se mně líbí, prozatím... jen do několika rostlin se začetl, opravdu výborná.

písňové album
Klasika

více

Vlčí máky na souvrati

Anotace:
Básnická sbírka Vlčí máky na souvrati je návratem k době, kdy ústředím umělecké tvorby byla žena, její krása a láska. Navazuje tak na odkaz Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta, ale třeba i na Antonína Sovu či Vítězslava Hálka. Sbírka je autorovým citovým deníkem za více jak 40 let, takže se nevyhýbá ani trápením anebo otázkám, které básníka na jeho umělecké cestě provázely.

Ilustrace: Petra Šnokhausová

Nakladatel: 1. Lužická, 2021

Tuto publikaci si můžete prohlédnout ZDE.

Hradecká kantáta

Anotace:
Hudební skladba O příchodu Božího království na zemi (Hrádecká kantáta) rozšiřuje nabídku zpěvů, hraných při (nejen) významných příležitostech. Podtitul, stejně jako obrázek na obálce připomíná, že se děj odehrává v Hrádku nad Nisou, rodném městě Lubomíra Jaroše.

Skladbu pro koncertní účely upravil Jiří Doubek, profesor skladby na Ježkově konzervatoři v Praze a mezinárodně uznávaný hudebník.

Ilustrace: Petra Šnokhausová

Vydavatel: 1. Lužická, 2020

Kantátu (v "technickém" formátu MIDI) si můžete poslechnout ZDE

partitura náhled
party náhled

Průvodce pamětihodnostmi Lužických hor a jejich podhůřím na území Hrádku nad Nisou a Chotyně
(Hrádecký Svatobor)

Nakladatel: 1. Lužická

Tuto publikaci si můžete prohlédnout ZDE.

Obraz Jana Palatáče

Anotace:
Obraz Jana Palatáče je román o obrazu, který spojil osudy tří umělců – dvou mužů a jedné ženy.

Kniha je svojí výpovědí nadčasová a čtenáře nejen zaujme, ale také změní.

Předlohou románu je dílo známého výtvarníka.

Ilustrace: Lubomír Jaroš
Nakladatel: 1. Lužická, 2019

Tuto publikaci si můžete přečíst ZDE.

písňové album
Loď do porušených vod

více

Nový pohled na řízení tělesných dějů

Anotace:
Pojednání "Nový pohled na řízení tělesných dějů" je převratným pohledem na fungování lidského těla, které lze vztáhnout přinejmenším i na většinu savců. Význam je srovnatelný s Darwinovým učením O vývoji druhů. Použité důkazy zároveň rámuje neúprosná logika, která prakticky znemožňuje přijmout jiná vysvětlení.

Tuto publikaci si můžete přečíst ZDE.

Ilustrace a obálka: Petra Šnokhausová
Nakladatel: 1. Lužická, 2018

Kdo je kapitán Nik?!

Anotace:
Kniha "Kdo je kapitán Nik?!" pojednává o skupině mladých lidí, kteří se na základě zprávy od tajemného odesílatele vypraví na Dalešickou vodní nádrž a zažijí zde mnohá dobrodružství.

(a názor čtenáře)

Jsem nadšená! Je to jako vždy krásně napsané, nádherně se to čte, je to napínavé a velice poučné. Prostě je to tak prima, že se člověk cítí, jako by tam byl a prožíval mladá léta o prázdninách. Já miluju přírodu a mám hodně velikou představivost, takže mě to opravdu dost oslovuje. V takovýchto kempech jsem dost často pobývala, takže jsem vážně měla pocit, jako bych tam byla s nimi. Moc děkuju za takové knížky pro naše mladé, kteří dnes neznají pořádně nic jiného než televizi, internet a mobil!
H.R.

Tuto publikaci si můžete přečíst ZDE.

Ilustrace a obálka: Petra Šnokhausová
Nakladatel: 1. Lužická, 2016

Vojtíškova dobrodružství

Vojtíškova dobrodružství je soubor dvaceti čtyř poetických pohádek. Jejich předchůdcem je úspěšný titul „Vojtíšek“, se kterým sdílejí téhož hlavního hrdinu, půvab a velké porozumění pro dětský věk. Příběhy doprovázejí působivé obrázky od jihočeské výtvarnice Petry Šnokhausové.

Tuto publikaci si můžete přečíst ZDE.

Ilustrace a obálka: Petra Šnokhausová
Nakladatel: 1. Lužická, 2015

Posudek literárního historika a českého spisovatele Alexeje Mikuláška

Mikuláš
hudební pásmo

Předmluva:
Hudební pásmo Mikuláš je napsáno pro snad největší dětský svátek, připadající na začátek prosince. Největší proto, že na rozdíl od vánočního Ježíška tu dárky naděluje skutečná postava Mikuláše, doprovázená andělem a nezbytným čertem. Tím kouzelný svět dostává pevné obrysy a co je důležitější, umožňuje dětem být jeho spolutvůrci, spoluherci. A pokud by snad někdo váhal, ke které postavě mají děti nejblíže, tomu napoví skvěle pojatý záznam, pořízený učitelkou zpěvu Ilonou Věříšovou ze Základní umělecké školy v Novém Městě nad Metují a nápaditě doplněný Lumírem Andršem.

Tuto publikaci si můžete přečíst ZDE.
Pásmo je doplněno působivým videoklipem.

Ilustrace: Petra Šnokhausová
Hudební vydavatel: 1.Lužická

Ludka - Třešně dnes odkvetly
Ludka - Písně na národní notu

Ilustrace: Petra Šnokhausová
Hudební vydavatel: 1.Lužická

Orlíci na řece

Anotace:
Orlíci na řece je další z knih z pera zkušeného autora. Podobně jako v předcházejících příbězích, věnovaných dětem, jsou i zde hrdiny mladí lidé, kteří se rozhodnou stát se vodními skauty. Příběh je zasazen do prostředí Orlické přehrady a nepostrádá napětí a romantiku.

Kniha je určena pro děti do dvanácti let, na své si však přijdou i čtenáři starší.

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.

Ilustrace: Petra Šnokhausová
Nakladatel: 1.Lužická, 2013

Řeka - hudební pásmo

Anotace:
Hudební skladba Řeka se podobně jako předdchozí pásmo Otevírání studánky obrací k vodě coby lidskému znamení a je ohlasem naší národní tvorby. Pro zpřístupnění pásma nejširšímu okruhu základních a uměleckých škol volil skladatel formu pochodovou a takřka říkadlovou, s veselou, výrazně rytmickou vsuvkou.

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.
Pásmo je doplněno působivým videoklipem.

Ilustrace: Petra Šnokhausová
Hudební vydavatel: 1.Lužická

Píseň velikonočních jezdců

Anotace:
Velikonoční jízda je původní slovanský zvyk, dochovaný do dnešní doby u Lužických Srbů. Má podobu ryze křesťanského svátku, její původní význam byl však hospodářský - ochránit pole a statky před zlými silami.

Píseň velikonočních jezdců je jedním z prvních kroků, které mají tento prastarý obyčej probudit k životu také u nás.

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.
Nahrávka

Ilustrace: Petra Šnokhausová
Hudební vydavatel: 1.Lužická

Otevírání studánky

Anotace:
Otevírání studánky je hudební pásmo, vhodné k nastudování pro všechny typy škol.
Přístupnou formou umožňuje žákům osvojit si sborový zpěv ať jednohlasně či dvouhlasně, s nástrojovými doprovody i bez nich nebo jen nacvičit taneční doprovod podle předlohy na připojeném DVD, případně si vytvořit vlastní choreografii. Žáci si přitom osvojují jeden z původních národních zvyků a prohlubují tak svůj vztah k rodné zemi.

Kresba na obálce: Petra Šnokhausová
Nakladatel: 1.Lužická, 2012

Posudek:
Je to dobrá muzika. Ilja Havlíček, hudební skladatel

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.

Upoutávka k videu
Video - Otevírání studánky

U mučednického kůlu aneb Jak se obětovat pro umění

Anotace:
Divadelní hra U mučednického kůlu aneb Jak se obětovat pro umění je klasická nenáročná fraška, lehce okořeněná satirou, která však nechce pranýřovat, ale o to více pobavit.

Ilustrace: Petra Šnokhausová
Nakladatel: 1.Lužická, 2012

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.

TŘI BALADY O BLUDNÉ LÁSCE

TŘI BALADY O BLUDNÉ LÁSCE

Anotace:
Jarošovy Tři balady o bludné lásce ostře vybočují z dosavadní autorovy tvorby. Místo dosavadního měkkého všeobjímajícího tónu se dostavují ostře disharmonické zvuky ze života lidí v mezních životních situacích. Aby věrně zobrazil hloubku utrpení baladických hrdinů, básník se nebojí použít i výrazy, které v těchto situacích běžně slýcháváme. Balady jsou burcujícím mementem pro ty, kteří by se touto cestou nelásky a sobectví chtěli vydat. Vnímavému čtenáři nemůže uniknout, že se svými tragickými hrdiny či za nimi pláče i sám básník.

Předmluva:
Napsat předmluvu ke třem baladám a napsat ji kratší než ony balady, to je těžký úkol.

Sergej Prokofjev svého času napsal operu Láska ke třem pomerančům a kritiky byly delší než celá zpěvohra. A ačkoli operu nikdo neprodloužil, k zástupu recenzentů komentátorů anebo pouhých kecalů každou chvíli někdo přistoupil.

Proto mi dovolte jen zvolat: Ať žijí tři balady Lubomíra Jaroše! Nemusíte k nim zahořet láskou, ale měli byste si je přečíst.

Karel Sýs

Ilustrace: Petra Šnokhausová
Nakladatel: 1.Lužická, 2011

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.

Podivné svědectví Václava Korce Podivné svědectví Václava Korce foto 1 Podivné svědectví Václava Korce foto 1 Podivné svědectví Václava Korce foto 1 Podivné svědectví Václava Korce foto 1 Podivné svědectví Václava Korce foto 1 Podivné svědectví Václava Korce foto 1 Podivné svědectví Václava Korce foto 1

Podivné svědectví Václava Korce

Anotace:
Podivné svědectví Václava Korce je kniha, která navazuje na nejlepší tradice literatury pro mládež a přitom nezůstává nic dlužna náročným požadavkům, kladeným na současnou moderní tvorbu. Samotný děj se neomezuje na běžnou zápletku, ale na skautském příkladu, zcela nenásilně, vštěpuje mladému čtenáři ty nejušlechtilejší lidské zásady. Dává mu také návod, jak prožít plnohodnotný život bez zbytečných výstřelků, které dospívání tak často provázejí. Příběh se odehrává na Liberecku a vystupují v něm skutečné osoby a reálie. Podobně pravdivá je i většina příhod z běžného skautského života.

Kniha je určena pro starší děti a mládež, ale mnohé řekne i dospělému čtenáři.

Ilustrace: Petra Šnokhausová
Nakladatel: 1.Lužická, 2011

Upoutávka ke knize v Časopisu lékárníků českých 11/2011

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.

Posudek:
Vážený pane doktore Jaroši,
především bych Vám ráda poděkovala za krásně napsanou knihu Podivné svědectví Václava Korce. Váš styl psaní je mi blízký a je velmi čtivý. Žákům se úryvky z knihy velmi líbily, protože se děj knihy váže k našemu krásnému městu a okolí. Při čtení jsme se všichni střídali, a i já sama jsem dětem předčítala, aby si vyslechly správný přednes. Hledání žezla jsem trochu pojala po svém a zjevení mnicha Mikuláše jsem ponechala tajemstvím. Někteří naši žáci knihu dostali jako odměnu za výborné studijní výsledky. Nechtěla jsem prozradit děj celé knihy a zkazit jim četbu tak krásné knihy předčasným prozrazením celého obsahu.
Truhlici s žezlem jsem schovala ve školním sklepě. V momentě, kdy jsme dočetli v knize k pasáži, ve které se píše, že Junáci hledali žezlo v lékárně Na Hradě, přestala jsem číst. Chtěla jsem, aby se vžili do atmosféry hledání. Zeptala jsem se žáků, zda znají lékárnu Na Hradě a jestli vědí, že se tam skutečně nachází schodiště, o kterém se v knize píše. Poté jsem je poprosila, aby se seřadili a odešli jsme do sklepa. Tam jsem jim vyprávěla, že žezlo se ocitlo v naší škole a oni mají možnost jej nalézt. Úkol se jim líbil, byli nadšení. Když byla truhlice nalezena a otevřena, děti přečetly vzkaz od mnicha Mikuláše. Ve třídě jsme pomocí internetu přeložili slova vyrytá na žezlu. Všichni pak chodili po škole a čekali na zjevení mnicha. Bylo legrační, že někteří na chodbě procházeli v kapuci a snažili se jako ten mnich vypadat. V tu chvíli si jeden žák vzpomněl, že loni mnicha opravdu ve škole zahlédl. Rozpomněly se i další děti a nevěřícně se na sebe dívaly, jak je to možné.
Děkujeme za krásný zážitek, pane doktore. Pro všechny byl také zážitek, že autor knihy mává od lékárny a děkuji ještě jednou za vitaminy Ferda, které jsem dětem rozdala. Přikládám též několik fotografií.
S pozdravem a přáním krásného léta
Mgr. M.N., učitelka

Rozhovor mezi agentem vojenské kontrarozvědky a jeho svědomím

ROZHOVOR mezi agentem vojenské kontrarozvědky a jeho svědomím

(na způsob divadelní hry)

Typo a grafická úprava: Josef Kováříček
Vydalo nakladatelství Reneco
První vydání, 2010

Posudek Mgr. Nory Doušové
Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE

Vojtíšek

Vojtíšek
kroměřížské pohádky


Pohádková knížka Vojtíšek je jedinečným souborem 22 pohádek, ve kterých se běžný svět dítěte prolíná se světem divů a kouzel. Každá pohádka tu má svoji osobitost i pevné místo, čímž kniha získává na rozmanitosti a zároveň neztrácí celkový půvab a ráz.

Knihu ocení hlavně starší děti a dospělí.

Ilustrace a obálka: Petra Šnokhausová
Vydalo: RENECO, r. 2009

Posudek Mgr. Ladislavy Malinové
Upoutávka, uveřejněná v Časopisu lékárníků českých
Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE (velikost 62,5 MB)

Vítr na věčnost

Vítr na věčnost


Historický příběh o Miliduchovi,
knížeti Lužických Srbů

Ilustrace a obálka: Petra Šnokhausová
Vydalo: RENECO, r. 2009

Německé vydání knihy - náhled obálky / verze ke čtení
Srbské vydání knihy - náhled obálky / verze ke čtení
České vydání knihy - verze ke čtení
Náhled mapky

Posudek ke knize uveřejněný v měsíčníku Časopis českých lékárníků 5/2009
Posudek ke knize z lužickosrbských novin 2009
Posudek polského vědce Wojciecha M. Wochny
Posudek Josefa Zbránka
Poděkování prezidenta republiky Václava Klause

Dopisy - vysvětlivky

Písně na národní notu Lubomír Jaroš 

Písně na národní notu Lubomír Jaroš

Harmonizace: Ilja Havlíček
Výtvarnice: Petra Šnokhausová

Zpěv:
Táňa Balatková
žákyně uč. Ireny Kurfiřtové, ZUŠ Frýdlantská, Liberec

Zuzana Havrdová
žákyně uč. Svatavy Hubálkové, ZUŠ Frýdlantská, Liberec

Jana Ehlerová

Doprovod:
Svatava Hubálková

Nahráno 28.6.2006 v nahrávacím studiu Ve věži.
Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE

Písně na národní notu v úpravě Roberta Štolby

Zpěv: Ludmila Jarošová
Flétna: Ludmila Jarošová
Klavír: Robert Štolba

Nahráno v květnu 2012.
Studio Hobby, centrum 4, Bartákova 4, 140 00 Praha 4

Písně na národní notu si můžete poslechnout ZDE

Posudek:
Nedávno jsem se seznámil s autorem dětské dobrodružné knížky z pomezí Hrádecka a Chrastavska, lékárníkem Lubomírem Jarošem z Hrádku nad Nisou. Protože mi knížka „Tajemství křišťálové jeskyně“ připadala svěže napsaná vypsanou pevnou rukou, zeptal jsem se autora na jeho další tvorbu... VÍCE

 Liščí vršek

Liščí vršek

"Píšou mi psaní, vojenští páni..." si mohli zpívat kdysi rekruti v rakousko-uherské armádě.
V dobách pozdějších, nikoliv však příliš vzdálených, tehdejší vykulení branci, dnes usedlí ...cátníci prožívali jistě také mnohé chvíle napětí, kam že je to "vojenští páni" povolají.
Své v armádě poznal i autor souboru "Liščí vršek".

vydalo: nakl. Svítání, r. 2006,
Ilustrace: Roman Kopecký

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE

Tajemství Křišťálové jeskyně

Tajemství Křišťálové jeskyně

Kniha Tajemství křišťálové jeskyně je prostým, ale bezesporu neobyčejným příběhem o čtyřech sourozencích, kteří zažívají nečekaná a napínavá dobrodružství na vsi u svých prarodičů. Autor příběh zasadil do krásné zalesněné krajiny v okolí svého bydliště, do příběhu jsou zasazeny skutečné reálie z okolí Nového Města pod Smrkem. Základním kamenem příběhu je objev tajného vchodu do podzemí, učiněný Lubošem při procházce po okolí otcova rodiště, kde děti trávily prázdniny. Na poklopu, který kryl vchod do tunelu je spodobněn jakýsi napůl člověk a napůl ryba, což okamžitě aktivuje chlapcovu bohatou fantazii.Svůj nález oznámí sourozencům a tak se odstartuje série výprav do podzemí. Kniha je rozčleněna do pěti kapitol. Dílo je psáno velmi čtivým, poutavým jazykem. Děj má spád, tempo, je velmi napínavý, konec jednotlivých kapitol přímo vybízí k přečtení následující – „A co poklop“, připomněla Liduška, „Necháme ho otevřený?“ „Radši ano,“ souhlasil kapitán… Nikdo z posádky netušil, jak důležitou okolnost přehlížejí… Kniha má také záměrně výchovný ráz. Autor zde nenápadně a přitom systematicky, ať už v postavách dětí či rodičů, zdůrazňuje základní mravní hodnoty, jako je pomoc bližnímu, přátelství, pravda, zodpovědnost, trpělivost. Autorovy postavy jdou příkladem, sourozenci mají mezi sebou velmi hezké vztahy, starší jsou oporou mladším, děti chovají úctu ke zkušenosti a autoritě rodičů či prarodičů.

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.
Tajemství Křišťálové jeskyně - seminární práce

Knihu vydal: Albis international,
Ilustrace: Jana Hakenová

 Léky ano či ne aneb životosprávou ke zdraví

Léky ano či ne aneb životosprávou ke zdraví

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.

Ilustrace na titulní straně: Petra Šnokhausová

Dáša /posudek/

Dáša /posudek/

Zprvu všední životní příběh přerůstá do děje strhujícího napětím a dojemností,
v němž je syžet téměř kulisou, jejíž pomocí autor vyjevuje podstatu lidské křehkosti i síly.
Vyprávění je nabito pozitivní potřebou ukázat sílu, krásu a obohacení,
jakého se člověku může dostat jen skrze partnerský vztah.
Novela je tichým vykřičníkem připomínajícím, že o vztahu dvou lidí rozhoduje mnohé. Jedno však nesmí chybět nikdy - cit.

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.

vydalo: nakl. Svítání Hradec Králové r.2001,
ilustrace: Jana Hakenová

Posudek:
"...Přečetla jsem tu knížku s radostí i pohnutím, její příběh odráží nechtěné životní peripetie přesně tak, jak nás postihují a manipulují s našimi životy. Také forma se mi líbí, je úměrná námětu, v mužném, neslzavém podání. Pochutnala jsem si. ..."

Jarmila Loukotková,
Bílý Potok 8.7.03

Posudek: Želwice
Lubomír Jaroš - Dáša (70 stran)
Knížka vypovídá příběh velké životní lásky, která nebyla nikdy navršená. Jak zajímavé je sledovat příběh ženy a muže, která neumřela nikdy... Nejde o klasický příběh lásky, kde je více lidí. Toto bych řekla, že je originál! Dávám 90%, jen kvůli malému rozsahu...

 Věra /úryvek/

Věra /úryvek/

Kolikrát byla víra dána
než jediný tou vírou ztich´
kolikrát spustila se brána
než změnila dav na ostych
Kolikrát přesypou se písky
než změní bílý kámen v zem
Na které míře jsou ty rysky
jimiž je osud vyměřen?

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.

vydalo: AOS publishing Ústí nad Labem r.1999,
ilustrace: Jana Hakenová

Na náměty této divadelní hry byla pravděpodobně natočena pohádka Anděl Páně.

 Neučiníš sobe obrazu

Neučiníš sobě obrazu

Recenze básníka Vladimíra Brandejse

Lubomír Jaroš píše básně již řadu let. I když je téměř jisté, že je nepočítal, nenásobil ani nedělil, výsledek je pozoruhodný. Snad i proto, že … se dopracoval až k osobité zkratce, jež někdy vyslovuje víc, než vůbec může být řečeno.

Čtenář … ocení Jarošovo osobité pojetí skutečnosti, která nás od kolébky po hrob provází.

Snové hladiny a realita se občas vzájemně prolínají, člověk znovu ožívá v zdánlivé beznadějnosti bytí, snad až za hranice možné fyzické existence. To je ovšem poselství, jaké ani zdaleka není dáno každému autorovi. Ano, skutečné mínění je mnohorozměrné, mnohotvárné. Vždy si zachovává své tajemství, zná pohledy nejen z profilu…

Jarošova první básnická sbírka mě upoutala, zaujala. Znovu nabývám dojmu, že minul čas rozevlátého pózování, že niternost a zádumčivost nachází v poezii své oprávněné místo. Básník již hodně umí, i když jeho verše zaznívají v značné míře jímavě a skromně. Domnívám se, že přemýšlivý a citlivý čtenář prožije nemálo chvil, jež by mu bez této knížky nenávratně unikly.

Tuto publikaci si můžete přečíst online - klikněte ZDE.

vydalo nakladatelství: Svítání Hradec Králové r.1997,
ilustrace: Ladislav Postupa