Lékárna Lužice

17. setkání Pátečníků

Dne 27. března 2015 se uskutečnilo sedmnácté setkání členů literárního spolku Pátečníci.

Zúčastnili se:

Mgr. Pilařová Anna
PharmDr. Jaroš Lubomír

Nejprve vystoupila Anna Pilařová s informací, že proběhl další ročník recitační soutěže v kinosále Brány Trojzemí v Hrádku nad Nisou. Poté se zmínila o Schejbalově domě v Kostelní ulici čp.1, někdejší faře při kostelu sv. Anny v Jablonci nad Nisou, kde probíhá výstava kreseb a ilustrací Jiřího Šlitra. Při vernisáži vystoupila na úvod zpěvačka.

Poté přečetl Lubomír Jaroš pohádku Dvojník z připravované pohádkové knihy Vojtíškova dobrodružství, přehrál píseň Bílá plachta z vlastní autorské dílny a písně své dcery Ludmily. Také se zmínil o možnostech zařazovat opuštěnou slovní zásobu do aktivního užívání (příkladem může být slovo "tuze").

Nato si vzala opět slovo Anna Pilařová a zmínila se o spisovatelkách Vlastě Javořické a Karolíně Světlé.

V průběhu setkání byly dále probírány diskutovány místní i celospolečenské záležitosti.

         Zapsal: Lubomír Jaroš