Lékárna Lužice

Léky ano či ne aneb životosprávou ke zdraví

Čtenář se patrně pozastaví nad první částí nadpisu. Už zdravý rozum přece říká, že bez léků to v životě nejde. Navíc lékárník, který se podobnými myšlenkami zabývá, připomíná kapra, který si vypouští rybník.

Já nehodlám potřebu léků popírat. Zkvalitňují, prodlužují a mnohdy dokonce umožňují náš život. Na druhé straně však nebezpečně narůstá jejich spotřeba. Analgetika, léky na uklidnění, léky na poruchy trávení. Domyšleno do konce - bude-li stávající trend pokračovat, následující generace se /snad až na řídké výjimky/ bez nějaké té tabletky denně neobejdou. Jak z toho bludného kruhu ven? Dovolím si zde pronést svoji základní tezi, tezi číslo jedna co do pořadí i významu:

Léky jsou dobrá věc, ale jako poslední útočiště.

V praxi to znamená, že po tabletě, kapkách atp. sahám až tehdy, když jsem vyčerpal všechny přirozené prostředky, které by mohly vést k úlevě. Téměř všechny se točí kolem životosprávy, jejíž základní body heslovitě a bez nároku na vyčerpávající výčet uvádím níže. Životospráva je vlastně hledáním nejlepšího přístupu k našemu tělu, které má své vlastní zákonitosti, na naší vůli nezávislé. Porušíme-li je, doplatíme na to. A naopak, pokud našemu organismu prospějeme, poslouží našim záměrům jako nejlepší přítel.

Oblast č.1

1/ Zabránit úniku energie a 2/postarat se o její doplnění

Znamená to, že vyloučíme nebo alespoň omezíme

1/ kouření, pití alkoholických nápojů, kafování či užívání jiných budičů /kofoly, Coca-coly, některé Energity, Caffity, Guarana atd. - o drogách nemluvě/. Omezíme požívání konzervovaných potravin /zvláště uzenin/, cukru a tučných jídel.

Oblékáme se přiměřeně počasí.

Dbáme, abychom měli

2/ dostatek odpočinku a spánku. Při velké vyčerpanosti můžeme užít přirozené posilovače těla, jakými jsou koenzym Q10, ženšen, mateří kašička. Někdy postačí, když se na chvilku položíme tak, aby hlava a trup spočívaly na podložce a nohy byly vyvýšeny. Přitom zvolna a zhluboka dýcháme. Usnadníme tím návrat krve k srdci a zlepšíme prokrvení unaveného mozku.

Oblast č.2

Doplnit chybějící složky naší potravy

Dnes už není, jak to donedávna ještě bývalo, problémem nasycení, nýbrž kvalita stravy. Po intenzivním hospodaření na našich polích, kdy jsme sváželi 10 tun pšenice z hektaru a místo hnoje tam navezli NPK a herbicidy, je půda vyčerpaná a poničená.

To se pochopitelně promítá i do biologické hodnoty naší základní potraviny - obilí. K tomu přispívá i nezdravý styl života - přepínání se, různé zlozvyky, stres. Proto vědecké týmy vyvinuly rozmanité potravinové doplňky, které mají nedostatky v naší stravě a stylu života kompenzovat. Níže poznamenávám doporučené hlavní oblasti:

 1. vitamíny a minerály /nepřehledné množství přípravků, jeden za všechny - Multitabs/. Užívat stačí dvakrát až třikrát 1 tabletu zvolené směsi do týdne. Minerály se nedoporučují u pacientů s nemocemi jater a ledvin /ztížené vylučování/.
 2. tzv. vitamín F /pupalkový olej, rybí tuk, EPA, lecithin, Epavit... - prostě nenasycené mastné kyseliny/. Berme lžičku rybího tuku třikrát do týdne nebo jednu tobolku denně.
 3. želatina /málo a pořád - stačí jedna tobolka želatiny, ale denně/
 4. vláknina /několikrát do týdne nastrouhat mrkev, průběžně ovoce a zelenina - z přípravků si uveďme lacinou a kvalitní Lady Novu, ale i Bio-vlákninu, Chroma-slimy aj.
 5. další - borůvky /lžičku obden, po sezóně nejlépe zmrazené/ - slouží k obnově zrakové ostrosti a jejich pravidelné užívání předchází nepříznivým změnám v cévách /ve stáří, při cukrovce aj./, obilné kaše /ovesné, kukuřičné, jáhlové, prosné/, dostatek tekutin, jogurty a jiné.

Oblast č.3

Přiměřená tělesná námaha

Je vhodné si zacvičit hned ráno po probuzení, a to tzv. "líným cvičením" - vleže zvednout jednu nohu, druhou, jednou dvakrát si zašlapat kolo, udělat nůžky, potom si sednou na nohy a podobně jako to dělají muslimové, hlavu položit před kolena, ruce složit nahoře za zády a chvíli tak setrvat. Po chvilce trup opět vztyčit, vydechnout a několikrát za sebou vtáhnout břicho /promnutí vnitřních orgánů - i náznak má léčivý účinek/.

Vstoje pak vykopnout jednu nohu, druhou nohu a přitom předpažovat do kříže, nato založit ruce v týl a otáčet trupem tak, abychom dohlédli vždy na stejné místo za sebou. Několikrát můžeme i zapažit do písmene S. Zvláště v počátku stačí jeden byť i pokus o skobu, u mužů klik. Končíme vzpažením se záklonem a pak hlubokým pomalým předklonem.

Cvičení by nemělo trvat déle jak jednu minutu, důležitější než momentální výkon je soustavnost, každodennost. Rozhodně vypouštíme cviky, které momentálně bolí nebo do kterých se nám právě nechce.

Pochopitelně každý z nás si může vybrat cviky takové, jaké mu nejvíce "pasují na tělo." Naproti tomu by ranní rozcvičkou neměla být naše denní tělesná aktivita vyčerpána.

Oblast č.4

Půst

Trávicí trubice je orgán s velkou vytrvalostí. Je to běžec na dlouhé tratě. Přesto i ona si potřebuje čas od času odpočinout, stejně jako srdce, mozek, svaly. Proto je vhodné zařadit do našeho časového rozvrhu pravidelný půst. Přístupy se mohou lišit. Nemáme-li ucelenou představu, začněme půstem např. každou první sobotu či neděli v měsíci /také jsem se setkal s půstem v období úplňku měsíce/, a to tak, že se najíme naposledy večer před plánovaným dnem a nazítří nic nejíme a nepijeme až do půl třetí, čtvrté, páté ... Poté sníme první jídlo či vypijeme první nápoj. Věřící to mohou chápat jako připomenutí Poslední večeře Páně a spojovat ji s náboženskými úkony.

Nu a poté, co si na tento rytmus přivykneme, můžeme četnost půstů zvyšovat až na kupř. každý týden.

Půst přerušíme, připadají-li nám pocity, které ho provázejí, nesnesitelné.

Půsty nesmí držet pacienti s poruchami látkové výměny. U jiných onemocnění je vždy nutný souhlas lékaře.

Oblast č.5

Duševní přeladění

Známá poučka říká, že člověk je takový, jak myslí. Skrývá se v ní nejen kus hluboké moudrosti, ale též praktický návod pro zkvalitnění našeho života.

Zahledíme-li se na čas do sebe, zjistíme, že v naší mysli koluje několik stálých, málo se měnících myšlenek, odborně řečeno obsahů vědomí. Bývají zpravidla záporného obsahu, protože vycházejí z bolestivých zkušeností se světem: Ten mi ublížil, to se nepovedlo, nikdo mne nemá rád, všichni mi nadávají. Kladné pocity zažíváme samozřejmě také, ale po kratší dobu, neboť nás neohrožují. Vtip je v tom, že můžeme tento poměr obrátit. Vycházejme z poznatku, že máme v hlavě trůn či křeslo, ze kterého nám vládne vždy jenom jedna osoba = emoce. Pustíme-li tam emoci zlou, otráví nám časem celý život, naproti tomu dosadíme-li do křesla kladnou emoci, po čase se náš život rozjasní. Postup je snadný - nejdříve si napišme na kus papíru několik jednoduchých vět, např.:

 • Vše se mi daří .
 • Dnes je můj šťastný den.
 • Mám stále dobrou náladu.
 • Kypím zdravím.
 • Jsem úspěšný.

Tyto věty si přečtěte každé ráno třeba před snídaní a večer před spaním. Čtěte je pořád dokola - občas můžete nějakou další větu doplnit nebo naopak vynechat. Přitom dodržujte několik zásad.

 1. Věta by neměla obsahovat zápor /např. lépe je říci ´Jsem svobodný.´ než ´Jsem nezávislý.´ . Naše psychika má sklon bouřit se proti zákazům./
 2. Obsah věty musí směřovat ke kladnému osobnímu cíli. Příklad: ´Jsem milována.´ ´Jsem úspěšný v zaměstnání.´ Tedy čeho skutečně toužíme dosáhnout.
 3. Věta nemůže vyřešit naše zbožná přání, klaďme si cíle reálné.
 4. Musí následovat praktické kroky. Nestačí si říkat ´Umím dobře anglicky.´, když jsem si přitom ani nekoupil učebnici.

Takto lze ošetřit kteroukoli oblast našeho života. Možná se nám to bude /zvláště zpočátku/ zdát neúčinné, zbytečné, ale vytrváme-li, výsledky se po čase dostaví. Jde hlavně o to, být k sobě upřímní. Účinnost můžeme zvýšit tím, že si každou větu zkusíme představit, jako by už vyjadřovala realitu. Ostatně - už tím, že se danou myšlenkou zabýváme, posouvá nás představa o malinký krůček blíže k vytčenému cíli.

Uvedená forma autosugesce má dalekosáhlé dopady. Předně se budeme po čase cítit tak dobře, jak budeme chtít. Neméně důležité je zlepšení našeho zdravotního stavu. Záporné city totiž vyčerpávají, spouští v organismu převážně katabolickou látkovou přeměnu, kdežto kladné city síly naopak shromažďují. Dobře to vystihlo jedno latinské přísloví: ´Redundante bile, morbi nascuntur.´ = ´Mnoho zloby plodí choroby.´

A choroby si žádají léky.

5. května 2004