Lékárna Lužice

Využití Wobenzymu v léčbě záchvatu migrény

"Migréna je intenzivní bolest hlavy, která je provázena poruchami vidění a/nebo nevolností a zvracením. Byly popsány dva typy - běžný a klasický. Záchvat mohou vyvolat stresové stavy a situace, některé druhy potravin, smyslové vjemy, měsíčky či hormonální antikoncepce."

Výše popsaný obraz záchvatu migrény, který jsem volně převzal ze zdravotnické publikace, jistě zná leckterý a zvláště leckterá z nás, a to i z vlastní zkušenosti. K vyvolencům tohoto druhu patřím, žel, také já.

Léta utrpení mě naučila záchvaty rozpoznávat již v prodromálním stádiu a zasáhnout dříve, než se bolest rozvine. Rovněž se snažil rozeznat etiologii nemoci, tj. vyloučit rizikové faktory /alkohol, cigarety, káva, cukr, uzeniny a jiné/. Výsledky byly povzbudivé - došlo k významnému poklesu četnosti záchvatů. Trvale je ale neodstranilo - buď jsem rizikové faktory dostatečně nerozeznal nebo jsem je nemohl z různých důvodů ovlivnit. Pak přicházela ke slovu farmakoterapie. Při ní jsem vypozoroval, že neproběhl-li migrenózní záchvat podle svého "scénáře", dlouhodobě se snižoval jakýsi záchvatový práh, tzn. pobolívala mě hlava, cítil jsem slabou nevolnost či obtížněji zaostřoval. Tyto potíže se občas zvrátily v další, často nenadálý záchvat.

Abych se vyhnul zbytečné farmakofágii, zaměřil jsem svoji pozornost na sekvenci příznaků. Jako východisko jsem zvolil poruchy trávicího ústrojí. Analýza časové souslednosti bolestí hlavy a útrobních potíží nabízela dvě vysvětlení:

  1. Jsou na sobě nezávislé a pokud se ovlivňují, tak jen vzájemnou kladnou zpětnou vazbu.
  2. Některý z nich je prioritní, tj. ne-li vyvolává, tak alespoň určuje rozvoj druhého příznaku.

Pro první variantu mluvil například účinek ibuprofenu: zastavil bolest hlavy a potlačil kromě nevolnosti též plynatost, která migrenózní záchvat doprovázela nebo i předcházela. To bylo možné chápat jako zásah farmaka do ohniska geneze záchvatu, na obou kompartmentech nezávislém. Na druhé straně nešlo přehlédnout fakt, že pokud jsem se dříve během záchvatu vyzvracel, došlo k poměrně rychlému ústupu i ostatních migrenózních potíží. To by svědčilo spíše pro druhou variantu.

Pro přednostní analýzu druhé varianty jsem se rozhodl ze tří důvodů - nemoci trávicí soustavy jsou "dynamicky" se rozvíjející skupinou nemocí, související s nesprávnou životosprávou. Za druhé poruchy trávení často vedou k bolestem hlavy a za třetí farmakologický zásah do tohoto kompartmentu je možný "fyziologicky", tedy látkami tělu vlastními nebo jemu blízkými.

Volba padla na Wobenzym dražé MUCOS Pharma. Svým složením je pozoruhodně "migrenózní". Obsahuje trávicí enzymy a také flavonoid rutin, jenž normalizuje propustnost cévní stěny. Ta hraje klíčovou roli při vzniku mikroedému mozkových cév, ke kterému během záchvatu migrény dochází a který biochemicky odpovídá za vznik bolesti.

Počet jednorázově užitých tablet jsem postupně měnil. Začal jsem třemi, pokračoval pěti, pak sedmi a nakonec deseti. Dávku jsem užil na lačno a zapil sklenicí vody. S každou dávkou jsem zároveň užil tabletu vitamínu C 500 ret. Medpharma, který má s flavonoidy synergický účinek. Fázi záchvatu jsem volil prodromální, tedy období prvních předzvěstí blížící se migrény a rozvinutý záchvat, který se dostavil např. v noci. Výsledky introspektivních pozorování jsou uvedeny v tabulce:

 

Počet tablet

Trávicí potíže

Bolest hlavy

Prodromy

3

přechodné ztlumení

rozvoje záchvatu

 

5

potlačení

bez účinku

 

7

potlačení

potlačení

 

10

potlačení

potlačení

       

Záchvat

3

bez účinku

bez účinku

 

5

slabé ovlivnění

bez účinku

 

7

+/- potlačení

+/- potlačení

 

10

potlačení

potlačení

Z uvedených výsledků je zřejmé, že nejnižší, ještě účinná dávka, je 7 tablet Wobenzymu s 1 tabletou vit. C. Vedla k úlevě i při silném záchvatu migrény, třebaže bylo někdy nutné užít po třech až čtyřech hodinách dávku další. U dávek vyšších /10 tablet/ jsem pociťoval jako nežádoucí účinek "těžký žaludek". Za významný objev považuji dlouhodobé zvýšení prahu záchvatové pohotovosti. Tento preventivní účinek by mohl být zajišťován vysycením antiproteázového systému zvýšenou nabídkou enzymů, který se pak v čas potřeby v těle uvolňuje. Též by to mohlo znamenat, že jde o navozenou či geneticky podmíněnou nedostatečnou sekreci slinivky břišní jako prapůvodce migrénových potíží, případně o nerovnováhu mezi sekrecí biliární a pankreatickou.

Svá pozorování jsem si ověřil i na výpovědích lidí, kteří se na mě stran migrény obrátili o radu a Wobenzym užili podle mého doporučení. V podstatě se shodovala, jen u asi pětiny lidí Wobenzym neúčinkoval. U některých jsem zaznamenal horší snášenlivost zvláště při vysokém počtu tablet /bolest žaludku, vyrážka, průjem, krvácení z nosu/.

Na základě uvedených pozorování mohu Wobenzym doporučit jako doplňkový přípravek při předcházení a léčbě záchvatu migrény. Jde o účinný, bezpečný a fyziologický lék, který je možno užívat dlouhodobě.