Lékárna Lužice

Veřejně prospěšná činnost 2006 - 2010

Rok 2010: Rozšíření Hrádeckého Veleslavína o dalšího vynikajícího rodáka.


Dne 25. června 2010 vystoupil pod vedením paní Mgr. Olgy Marešové dětský soubor ze Základní školy v Doníně s literárně hudebním pásmem Slavnost jara - otevírání studánky od Lubomíra Jaroše. Místo konání - zahrada ve školce v Doníně /Hrádek nad Nisou/.


Rok 2010: Beseda se čtenáři v lužickosrbských Chrosčicích, Německo


Rok 2010: Ve dnech 8. a 9. května 2010 se uskutečnil III. ročník Dostaveníčka s hudbou a slovem.

Ředitel: Ing. Ladislav Douša

Program III. ročníku
Foto z akce


Rok 2009: Rozšíření Hrádeckého Veleslavína o dalšího vynikajícího rodáka.


Rok 2009: HRÁDECKÝ VELESLAVÍN

HRÁDECKÝ VELESLAVÍN
Klikněte pro zvětšení


8. května 2009 se uskutečnil II. ročník Dostaveníčka s hudbou a slovem /rozšířeno o literární část/

ředitel: Ing. Ladislav Douša
Místo konání: nádvoří před lékárnou Na Hradě

Průběh dostaveníčka:
  1. flétnový soubor dětí z 1. ZŠ pod vedením učitelky Mgr. Večerníkové
  2. dětská recitace dětí z 1. ZŠ pod vedením učitelky Mgr. Ryšánkové
  3. dětský pěvěcký sbor 1. ZŠ pod vedením učitelky Mgr. Večerníkové
  4. country kapela Vobutý pod vedením Luďka Pálky
  5. kapela No Koment Vladimíra Maleny
  6. skupina Petra Kozáka
  7. skupina Cameralis Ladislava Douši

Odkaz na video z letošního dostaveníčka:
www.stream.cz/video/305773-dostavenicko-s-hudbou-a-slovem-2009


Rok 2008: Podnět a podpora 1. ročníku Dostaveníčka s hudbou. Jeho smyslem je podpořit a zviditelnit hudebníky, kteří mají nějaký vztah k Hrádku nad Nisou.
Jako první vystoupil 10. srpna 2008 Lubomír Jaroš s lidovými písničkami /akordeon/ a skupina Cameralis /živý zpěv a hudba ze záznamu; populární písně/.
30. srpna 2008 pak vystoupil pan Petr Kozák se svojí skupinou /dechovky/.
Místo konání: nádvoří před lékárnou Na Hradě.

Dostaveníčko s hudbou


8. května 2008: Hudební vystoupení u památníku v Chrosčicích v srbské části Lužice /Crostwitz, SRN/ jako upozornění na nenávratné ztráty v kulturních identitách národů celého světa, v první řadě u Lužických Srbů.


Rok 2008: Obnovena výuka hry na hudební nástroje /klavír, zobcová a příčná flétna, akordeon, kytara/ v Hrádku nad Nisou. Zajištění učitelů a prostor.


Rok 2007: V lékárně Na Hradě zpřístupněn bezplatný internet pro veřejnost.


Rok 2007: Podnět k druhému ročníku soutěže "Malí umělci" a jeho podpora. Účast žáků 1. až 5. ročníku základní školy v Novém Městě pod Smrkem.


Rok 2007: Věnován Základní umělecké škole v Novém Městě pod Smrkem akordeon k půjčování začínajícím žákům domů ke cvičení.

Akordeon


Rok 2006: Podnět k prvnímu ročníku soutěže "Malí umělci" a jeho podpora. Účast žáků 1. až 5. ročníku základní školy v Novém Městě pod Smrkem v oblasti slovesné /básně/, hudební /zpěv/ a výtvarné /kresby/.


Roku 2006 byly Základní umělecké škole v Novém Městě pod Smrkem věnovány dvě klavírní stoličky.

Klavírní stoličky