Lékárna Lužice

Veřejně prospěšná činnost 2011 - 2015

Rok 2015: Nastudování pásma Mikuláš v ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou (ředitelka Mgr. Olga Marešová)

Tentokrát bylo pásmo pro nepřítomnost několika žáků či žaček nastudováno ve zkrácené podobě, zato v o to bohatší výbavě!


Rok 2015: Donínské posvícení

Dne 27. října 2015 se v Hrádku nad Nisou poprvé slavilo Donínské posvícení v předvečer státního svátku a také v souvislosti se slavnostním předáním opravené donínské školy dětem. Při té příležitosti pro ně základní škola uspořádala různé hry a soutěže. Akce se zúčastnil starosta města Mgr. Josef Horinka a místostarosta pan Pavel Farský. Pohoštění bylo zdarma. Hody podpořila 1.Lužická s.r.o. - Lékárna Na Hradě, Město Hrádek nad Nisou a stavební firma Stav-agency. Záštitu nad posvícením převzala ředitelka školy paní Mgr. Olga Marešová.


Rok 2015: Sedelské hody

Dne 17. října 2015 se konaly první Sedelské hody v chatě u hřišťě na Dolním Sedle (hrádecká obec). Hody se uskutečnily především díky obětavé organizační práci paní Jany Roztočilové z Dolního Sedla (na prvním snímku stojící vpravo v pozadí). Na akordeon zahrál několik lidových písniček Lubomír Jaroš. Jako pohoštění byl podáván krůtí guláš (zdarma). Akce se konala v návaznosti na 44. ročník výstupu turistů na Popovu skálu.

Hody podpořila 1.Lužická s.r.o. - Lékárna Na Hradě z Hrádku nad Nisou.


Rok 2015: 2. ročník Loučení s létem v Loučné

Konalo se 28. září 2015 na svátek svatého Václava v salónku hostince Koruna. Záštitu nad slavností převzal ředitel školy Mgr. Václav Havel, organizační stránky věci se skvěle ujala paní Simadlová z Loučné. Akci podpořila Lékárna Na Hradě.


Rok 2015: Rozšíření Hrádeckého Veleslavína o další dva vynikající rodáky


Rok 2015: Dostaveníčko Na Hradě, 8.ročník

Článek o dostaveníčku, uveřejněný v žitavských novinách.
Program


Rok 2015: Podpora 3. ročníku Václavické velikonoční jízdy, uskutečněné 6. dubna 2015.

Dějiny velikonočních jízd
Plakát
Video - Václavická velikonoční jízda 2015


Rok 2015: Dne 29. ledna 2015 byla v Lékárně Na Hradě na svátek Zdislavy oslavena svatá Zdislava (podle zdejší hradní kaple, která je jí zasvěcena), a to rozdáváním odrazek dětem do patnácti let.

Svatá Zdislava žila ve 13. století na nedalekém Lemberku a byla známa jako ochránkyně dětí, nemocných a života vůbec.


Rok 2014: Provedení hudebního pásma Mikuláš 2014 třídou Čtvrtá B ze ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany Ryšánkové


Rok 2014: Nastudování pásma Mikuláš v ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou (ředitelka Mgr. Olga Marešová)

Přehrávané CD doprovázeli žáci na zvonkohry, dřívka a kabasy, dvě holčičky hrály na flétny jednoduché části skladby a děti měly velice hezké kostýmy.


Rok 2014: Hraniční Oldřichovské Hody (1. ročník)

17. září 2014 se v Pohostinství U Zvoníčků slavily Hraniční Oldřichovské Hody. Na úvod zahrál Lubomír Jaroš několik lidových písniček na akordeon, poté jej vystřídal další akordeonista. Hostům bylo podáváno pohoštění. Více zde.


Rok 2014: 1. ročník Loučení s létem v Loučné

Konalo se 27. září 2014 v tělocvičně loučeňské základní školy, a to v předvečer svátku svatého Václava. Záštitu nad slavností převzal ředitel školy Mgr. Václav Havel.


Ředitel školy Mgr. Václav Havel.


Rok 2014: Rozšíření Hrádeckého Veleslavína o další vynikající rodáky


Rok 2014: Dostaveníčko Na Hradě, 7.ročník


Rok 2014: Podpora 2. ročníku Václavické velikonoční jízdy, uskutečněné 21. dubna 2014.

Jízdu opět skvěle zorganizovala paní Hana Přibylová z firmy Prohorses – jezdecké potřeby s.r.o., Václavice 80, 463 34 Hrádek nad Nisou.


Rok 2014: Beseda s mladými čtenáři v rámci akce "Noc v knihovně", Chotyně, 21. března 2014.


Rok 2014: Dne 18. ledna 2014 byla v městském Hradě vysvěcena hradní svatyně.


Rok 2013: Dostaveníčko na Hradě, 6. ročník

Program


Rok 2013: Podnět a podpora velikonoční jízdy v české části Lužice

Dne 1. dubna 2013 se ve Václavicích uskutečnila první jízda českých velikonočních jezdců. Příkladem pro ni byly jízdy Lužických Srbů, které se, již po staletí, konají o velikonočních nedělích.

Koňský průvod v české části Lužice se však od srbských poněkud lišil – konal se v pondělí, součástí průvodu byly i ženy a pro jízdu byly připraveny zpěvníky s vlastním českým textem a nápěvem.

Jízdu skvěle zorganizovala paní Hana Přibylová z firmy Prohorses – jezdecké potřeby s.r.o., Václavice 80, 463 34 Hrádek nad Nisou, která mj. doporučila přesun průvodu na pondělí, kdy se u nás velikonoce tradičně slaví.


Rok 2012: Založení a podpora Umělecké družiny Na Hradě


Rok 2012: Rozšíření Hrádeckého Veleslavína o další vynikající rodáky


Foto: Lumír Zrnovský


Rok 2012: Dostaveníčko na Hradě, 5. ročník

Program


Rok 2012: Hrádecká lebka - základní výzkum

Místo výskytu: Lom na vrchu Vysoká u Hrádku nad Nisou
Datum nálezu: 23. května 2011

Popis: Hrádecká lebka je otisk, který vytvořilo těleso ústrojného nebo neústrojného původu. Jde o bíle svítící útvar, horní částí mírně (šikmo) zanořený do podloží, barevně se odlišující od okolí.

Druh a stáří horniny, ve které je lebka otištěna: korycanské vrstvy perucko-korycanského souvrtsví, pískovec křemenný, jílovitý, glaukonitický svrchní křída, stupeň cenoman - stáří ca 93-94 mil. let

Provedené zkoušky: Odběr vzorků na přítomnost vápníku a fosforu, změření otisku

Výsledky a komentář: Po úvaze, že předmět, který otisk vytvořil, mohl být organického původu (lebka - hlavní součástí kosterní soustavy obratlovců je hydroxyapatit, tj. vápník a fosfor, případně ulita - její hlavní součástí je uhličitan vápenatý) a musel v něm zanechat stopy po svém složení, provedl jsem odběr vzorků nejdříve na vápník a poté na fosfor (protokoly přiloženy). Přítomnost obou prvků se v otisku prokázala. Rozměry hrádecké lebky jsou 65 cm na délku a 55 cm na výšku.

Ojedinělost nálezu je v tom, že "hrádecká lebka" výrazně připomíná lebku lidoopa (člověka) a její podloží vykazuje kvalitativně stejné anorganické složení, jaké se nachází v kostech obratlovců. Mohla tak patřit jedinci až 8 metrů vysokému.

Nad lebkou by mohl být otisk části dlouhé kosti a její odlomené hlavice. Vyloučen však není ani anorganický původ otisku.

Širší (možné) souvislosti: Jedinec téhož živočišného druhu mohl vytvořit i stopu v Pretorii a být předchůdcem nebo jednou z dávných vývojových větví dnešních primátů (viz příloha).

Poznámka: V lomové stěně nad otiskem je vytesáno: Alex. v. Humboldt, 1851

Článek o stopě
Protokol o zkoušce na fosfor
Protokol o zkoušce na vápník
Místa odběru vzorku na zjištění přítomnost fosforu
Místa odběru vzorku na zjištění přítomnost vápníku
Další, podobné nálezy v okolí Hrádecké lebky - nález č.1 ze 7.7.2012, nález č.2 z 7.7.2012 (objevil pan Jindřich Verner z Chotyně)
Jiné nálezy z vrchu Vysoká - nález č.1 ze 16.8.2012, nález č.2 ze 16.8.2012, nález č.3 ze 16.8.2012 (objevy pana Jindřicha Vernera z Chotyně)


Hrádecká lebka


Rok 2012: Beseda s mladými čtenáři v rámci akce "Noc v knihovně", Chotyně


Rok 2012: PEXESO - MŮJ RODNÝ KRAJ HRÁDECKO A LUŽICE.


Rok 2012: Umístění lavičky před městským Hradem.

HRÁDECKÝ VELESLAVÍN
Rok 2011: Umístění zvonice před městským Hradem.

HRÁDECKÝ VELESLAVÍN


Rok 2011: Beseda s mladými čtenáři ze Základní školy T.G.M., Hrádek nad Nisou


Dne 8. května 2011 proběhl na nádvoří městského Hradu 4. ročník Dostaveníčka s tímto programem.

Video z 4. ročníku Dostaveníčka - 1. část, 2. část, 3. část