Lékárna Lužice

4. setkání Pátečníků

Dne 25. března 2011 se konalo 4. setkání Pátečníků. Zúčastnili se ho:

Paní Mgr. Marie Mayerová
Pan Peter Mayer
Pan Ivan Ježek řečený Petr
Pan Ladislav Pelc
Paní Mgr. Blanka Jiroutová
Paní Mgr. Anna Pilařová
Pan PharmDr. Lubomír Jaroš

Jako první vystoupil výtvarník pan Pelc, který účastníky seznámil s muzei v USA a jejich sbírkami umění. Uvedl, že je tam patrný odklon od moderního umění, více se vystavují klasikové, dokonce se některá muzea specializují na jednotlivé, autory, např. na Rubense. Z našich malířů vyzdvihl Jiřího Mocka, který kreslí zádumčivé motivy a nyní se zaměřuje na olejomalbu, připomenul pozoruhodnou publikaci Františka Muziky o písmu a malíře Josefa Šímu.

Lubomír Jaroš se krátce zabýval otázkou, jaká je podstata a posláním uměleckého díla.

Petr přečetl několik receptů ze své nové knihy „V.I.P. KUCHAŘKA aneb receptury jídel, která se nedají jíst.“

Blanka Jiroutová přednesla báseň od Viléma Závady „Povaha,“ přečetla úryvek z knihy Vladimíra Komárka „Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu“ a řekla několik slov o autorovi.

Peter Mayer přinesl několik svých velkoformátových fotografií s velmi zdařilými záběry z Jizerských hor, Lužických hor a Klíče, výrazné terénní dominanty nedaleko Cvikova.

Marie Mayerová doporučila knihu od Christiana Jacqa „Mozart velký mág.“ V diskuzi se zmínila o tom, že patřil mezi svobodné zednáře. V této souvislosti bylo připomenuto, že v počátcích jeho tvorby je zřetelně znát vliv Josefa Myslivečka, jehož tvorba zasluhuje větší pozornost než se jí dosud u nás dostává.

Na závěr byl domluven výlet k pomníku spisovatelky Karolíny Světlé do Světlé pod Ještědem na sobotu 2. dubna 2011.

          Zapsal Lubomír Jaroš.