Lékárna Lužice

5. setkání Pátečníků

Dne 27. května 2011 proběhlo v budově Hradu další setkání Pátečníků, kterého se zúčastnili:

Mgr. Jiroutová Blanka
pan Mayer Petr
pan Ježek Ivan, řečený Petr
pan Pelc Ladislav
PharmDr. Jaroš Lubomír, jednatel spolku

Jako první vystoupil Lubomír Jaroš a upozornil na zajímavou knihu rakouských autorů Klause Dony a Reinharda Habecka Zakázaná archeologie, kteří na příkladu některých uměleckých předmětů prokazují, že jejich zhotovitelé museli žít spolu s dinosaury. Při té příležitosti upozornil na neobvyklý nález otisku v nedalekém pískovcovém lomu, nápadně připomínající lidskou lebku. Pozoruhodné na otisku je, že se nachází v druhotních pískovcích a také jeho rozměry – v předozadní projekci 65 cm a shora dolů 55 cm. Rozvinula se diskuze, odkazující na mnohé souvislosti /posuny v čase, jiné civilizace aj./

Druhým bodem byla návštěva pana Ladislava Pelce. Dohodli jsme se, že ji uskutečníme hned následující den, tj. v sobotu 28. května.

Třetí příspěvek přednesl Petr; týkal se knihy PH Zázrak pro diabetiky od autorů R. O. Younga a Sh.Redfordové - Youngové.

Jako čtvrtá vystoupila Blanka Jiroutová, která krátce pojednala o knize M. Horníčka Listy z Provence a přečetla ukázku z knihy Kratší než vzdech od A. Philipové. Jedná se o vzpomínky na jejího manžele, významného francouzského herce Gerarda Philipa.

Dne 28. května Pátečníci navštívili výtvarníka pana Ladislava Pelce v jeho domě ve Václavicích /B. Jiroutová, P. Mayer, Petr, L. Jaroš/. Prohlédli si sbírku starých knih v krásných vazbách a některé z jeho obrazů. Zaujaly je také citlivé stavební a bytové úpravy domku.

Poté se tři z Pátečníků /L. Jaroš. B. Jiroutová, P. Mayer/ vydali do kamenolomu na úpatí vrchu Vysoká, aby si prohlídli otisk lebky, o kterém se předchozí den na setkání mluvilo. Pan Petr Mayer, který je také vynikající fotograf, pořídil její snímek /viz příloha/. Otisk vznikl pravděpodobně stlačením původní „hrádecké lebky“ do plochého útvaru při horotvorných procesech, který při těžbě kamene vypadl spolu se zbývající částí „kostry“, jež byla v kameni položená šikmo. Nasvědčuje tomu hlubší otisk lebky v její horní části a nad povrch mírně vystupující spodní část otisku.

          Zapsal: Lubomír Jaroš.