Lékárna Lužice

6. setkání Pátečníků

Dne 30. září 2011 proběhlo v městském Hradu šesté setkání Pátečníků. Zúčastnili se jej:

Paní Mgr. Marie Mayerová
Pan Petr Mayer
Paní Mgr. Anna Pilařová
Pan Ivan Ježek, řečený Petr
a PharmDr. Lubomír Jaroš, jednatel spolku

Nejdříve se omluvil jednatel spolku Lubomír Jaroš za svůj pozdní příchod, zapříčiněný neodkladnými úředními záležitostmi. Dále informoval o zřízení nakladatelství a hudebního vydavatelství 1. Lužická a každému věnoval výtisk své poslední knihy Podivné svědectví Václava Korce, kterou toto nakladatelství vydalo. Upřesnil rovněž datum vydání pohlednice se skvělými snímky pana Petra Mayera na říjen až listopad 2011.

Dalším bodem byla volba předsedy spolku - jednomyslně byla zvolena paní Marie Mayerová.

Nato vystoupila paní Anna Pilařová s návrhem zapojit do činnosti spolku hrádeckou knihovnu a získávat pro literární práci další členy. Poté znovu připomenula rozsáhlou tvorbu spisovatele Vlastimila Vondrušky. Také se zmínila o turistickém výletu z Pasek do Českého Dubu - na místa, zmiňovaná v dílech Karolíny Světlé. Nakonec připomenula, že pro některé badatele má Karolína Světlá pevnější místo v české tvorbě 19. století než Božena Němcová. O tomto zajímavém názoru proběhla malá diskuze.

V diskuzi byl vzpomenut také básník a spisovatel Ludvík Středa a jeho nezpochybnitelný umělecký přínos pro krajovou i národní literaturu.

Marie Mayerová připomněla humorně pojatou knihu lékaře Jana Hnízdila Mým marodům.

Posledním bodem programu byla prohlídka nově zřízené kaple v hradní budově.

          Zapsal Lubomír Jaroš, jednatel spolku.