Lékárna Lužice

7. setkání Pátečníků

Dne 25. listopadu 2011 proběhlo sedmé setkání Pátečníků. Zúčastnili se ho:

Paní Mgr. Mayerová Marie, předsedkyně spolku
Paní Mgr. Jiroutová Blanka
Paní Mgr. Pilařová Anna
Pan Mayer Petr
Pan Pelc Ladislav
Pan PharmDr. Lubomír Jaroš

Jako první vystoupila paní Blanka Jiroutová – informovala o zajímavé knize Aleše Česala „Tajemná tvář“ s podtitulem Záhady a tajemství v životě a díle Karla Hynka Máchy.

Paní Marie Mayerová pohovořila o výtvarné výstavě v Chrámu pokoje. Mezi obrazy byla vystavena také díla pana Ladislava Pelce, která vzbudila velký zájem. Ucelenější, samostatná výstava děl pana Pelce bude uskutečněna v lednu 2012.

V návaznosti na knihu Aleše Česala se rozvinula široká rozprava o tom, zda je možný přenos v čase. Tuto myšlenku rozvinul zvláště pan Lubomír Jaroš a dokazoval to známé modlitbě Otčenáš – „… odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům.“ To by nebylo možné, pokud by o těchto prohřešcích nebyl někde uchováván záznam. Odpuštěním tento záznam měníme. Běžná je i snaha vylepšovat svoji minulost zveličením kladných stránek na úkor záporných, jinými slovy měnit povědomí o svém životě či „životním záznamu“. V této souvislosti připomenul též známý citát „dějiny píše vítěz“.

Paní Blanka Jiroutová přečetla dvě básně Viktora Dyka „Dluh se chce platit“ a „Poslání“.

Paní Marie Mayerová přečetla pozvání, které z pověření spolku poslala prezidentovi Unie českých spisovatelů Karlu Sýsovi. Karel Sýs za pozvání poděkoval a slíbil, že na schůzku Pátečníků přijede již v první polovině příštího roku.

Paní Anna Pilařová poté pojednala o pohnutém životě a bohatém díle libereckého básníka Ludvíka Středy.

Rozebíral se též umělecký přínos nedávno zesnulého básníka Ivana Martina Jirouse.

Krátce se mluvilo také o životních příbězích Jaroslava Haška a jeho posledních letech života v Lipnici nad Sázavou.

Vzpomenut byl také Vítězslav Nezval a jeho stěžejní dílo Manon Lescaut; byla z něho přednesena krátká ukázka /Lubomír Jaroš/.

Lubomír Jaroš přednesl i báseň Viktora Dyka „Země mluví“.

Na závěr paní Anna Pilařová zarecitovala tři básně Karla Sýse „Vidění“, „Kavalleira“ a „Než“.

          Zapsal Lubomír Jaroš.