Lékárna Lužice

8. setkání Pátečníků

Setkání s předsedou Unie českých spisovatelů

Dne 24. března 2012 proběhlo setkání literárního spolku Pátečníci s předsedou Unie českých spisovatelů Karlem Sýsem a básnířkou Evou Frantinovou. Při setkání byl probírán široký okruh kulturních, historických i celospolečenských otázek. Karel Sýs také zavzpomínal na některá setkání s předními českými umělci. Blanka Jiroutová přednesla básně Karla Sýse, Evy Frantinové a Lubomíra Jaroše. Poslední uvedený zavezl pana předsedu spolu s Evou Frantinovou a Martinem Tacincem k vrchu Vysoká, kde si všichni prohlédli neobvyklý otisk „hrádecké lebky“ ve stěně místního lomu.

          Zapsal: Lubomír Jaroš

Schůzky se zúčastnili:

Hosté:
Ing. Sýs Karel
Paní Frantinová Eva

Pátečníci (podle abecedy):
PharmDr. Jaroš Lubomír
Pan Ježek Ivan, řečený Petr
Mgr. Jiroutová Blanka
Pan Mayer Petr
Mgr. Mayerová Marie
Pan Pelc Ladislav
Mgr. Pilařová Anna
Mgr. Ryšánková Jana
Pan Tacinec Martin