Lékárna Lužice

3. setkání Pátečníků

Dne 29. listopadu 2010 proběhlo třetí setkání Pátečníků. Zúčastnili se jej:

Pan Ježek Ivan, řečený Petr
Mgr. Jiroutová Blanka
Pan Mayer Petr
Mgr. Mayerová Marie
Mgr. Pilařová Alena
PharmDr. Lubomír Jaroš, jednatel spolku

Prvním bodem bylo stanovení pevných termínů schůzek, a to vždy poslední pátek měsíců března, května, září a listopadu. Bylo také dohodnuto, že setkávání budou pouze volně vedena jednatelem spolku.

Následovaly příspěvky v tomto pořadí:

  1. Lubomír Jaroš přednesl báseň Jiřího Žáčka: Jak píseň o lásce
  2. Lubomír Jaroš přečetl i své pojednání O slovesné tvorbě
  3. Alena Pilařová upozornila na knihu Vlastimila Vondrušky Zdislava a ztracená relikvie, podtitul hříšní lidé Království Českého, nakl. Moba 2003
  4. Marie Mayerová doporučila knihu Jaroslava Janečka a Jaroslava Smílka: Tanec mezi paragrafy, nakl. AOS pbl. 2009
  5. Petr pojednal o otázkách pohlavní výchovy mládeže
  6. Blanka Jiroutová pěkně přednesla verše Jana Sulovského z antologie básníků Zelená světluška, vydala Mladá fronta 1972
  7. Své básně přednesl Petr.

Po každém příspěvku následovala malá diskuze.

          Lubomír Jaroš, jednatel