Lékárna Lužice

9. setkání Pátečníků

Dne 30. března 2012 se uskutečnilo deváté setkání hrádeckých Pátečníků. Setkání se zúčastnili:

Mgr. Jiroutová Blanka
Pan Mayer Petr
Mgr. Mayerová Marie
Pan Pelc Ladislav
Mgr. Pilařová Anna
PharmDr. Lubomír Jaroš

Na úvod byla kladně oceněna návštěva předsedy Unie českých spisovatelů Karla Sýse a básnířky Evy Frantinové.

Poté se rozebíralo nevhodné zpracování a odmítnutí opery Rusalka od Antonína Dvořáka anglickým publikem podobně jako tomu bylo ve Francii při násilné modernizaci opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.

Oproti tomu Pátečníky potěšila zpráva manželů Mayerových, že Prodanou nevěstu dobře znají učitelé ve švýcarské škole Heil pedagogische Schule ve Winterthur.

Pro zájemce z řad Pátečníků byl naplánován výlet do lužickosrbské vesnice Chrosčicy (v německé části Lužice), aby na vlastní oči viděli velkolepou jízdu velikonočních jezdců (Jecharjo, Křižerjo, Osterreiter). Při té příležitosti se rozebírala nelehká situace tohoto houževnatého národa (rozdělení územní, náboženské, odtěžování srbských vesnic uhelnými doly, vysoká nezaměstnanost a s tím spojené odchody mnoha lidí do starých spolkových zemí, nízká porodnost, asimilace či smíšená manželství s většinovým etnikem atd.)

Lubomír Jaroš pojednal z pozice nakladatele o nedávno vytištěném pexesu Můj rodný kraj Hrádecko a připomenul velmi kvalitní práci obou hrádeckých fotografů pana Mayera a pana Zrnovského, kteří se na jeho přípravě podíleli. Všem Pátečníkům pak jako věnoval po jednom i více výtiscích.

Ladislav Pelc přinesl na ukázku několik zajímavých starých titulů ze své bohaté knihovny, např. knihu od Karla Ladislava Kukly Batalion a jiné pražské povídky z Prahy, výpravnou publikaci Václava Jansy Stará Praha či od spisovatelky Karly Semerádové prvorepublikovou knihu Z Podskalí (povídka ze života Podskaláků). Jako obvykle ukázky doplnil poutavými poznámkami o jejich obsahu (např. že Podskaláci, kteří bydleli pod Vyšehradem, se v létě zabývali plaveným dřevem a v zimě sekali z Vltavy led pro pivovary a hostince.

          Zapsal: Lubomír Jaroš.