Lékárna Lužice

10. setkání Pátečníků

Dne 25. května 2012 se uskutečnila další schůzka členů literárního spolku Pátečníci. Setkání se zúčastnili:

Pan Ježek Ivan, řečený Petr
Mgr. Jiroutová Blanka
Pan Mayer Petr
Mgr. Mayerová Marie
Pan Pelc Ladislav
Pan Tacinec Martin
PharmDr. Jaroš Lubomír

Prvním bodem schůzky byla prohlídka nebytových prostor v druhém poschodí hradní budovy. Pak následovala široká rozprava, jak nejúčelněji prostorů využít ve prospěch hrádecké kultury.

Poté vystoupil pan Tacinec a přednesl tři své básně.

Paní Jiroutová přečetla dva ze sonetů od W. Shakespeara a upozornila na zdařilou inscenaci Gazdina roba od Gabriely Preissové, která byla odvysílána v České televizi na druhém programu dne 24. května 2012. Také krátce pojednala o knížce Lori z pera Dagmar Štětinové, která dokumentuje život snoubenky Karla Hynka Máchy.

Pan Pelc přinesl několik starých tisků – Kulihrášek tulák od Artuše Scheinera (ilustrátor) a Marty Voleské (slovo) v podobě leporela (údajně český vynález!), Pohádky od Boženy Němcové, Růženka z Jedlova od Krištofa Schmida a Barona Prášila v několika různých provedeních. Připomenul též dílo Karla Zemana a Jiřího Trnky, jejichž filmy se hrály i za oceánem, a také vynikajícího hudebního skladatele Zdeňka Lišku, který se věnoval především filmové tvorbě.

Paní Jiroutová přednesla několik básní ze sbírky Záchvěvy od Václava Havla.

Na závěr se paní Mayerová podělila o své zážitky z cesty do srbské části Lužice, konkrétně Chrosćic, kam se spolu se svým manželem a Lubomírem Jarošem vydali za velikonočními jezdci (lužickosrbsky „jecharjo“).

          Zapsal: Lubomír Jaroš