Lékárna Lužice

11. setkání Pátečníků

Dne 21. září 2012 se uskutečnila další schůzka členů literárního spolku Pátečníci. Setkání se zúčastnili:

Mgr. Jiroutová Blanka
Pan Pelc Ladislav, akademický malíř
Mgr. Pilařová Anna
PharmDr. Jaroš Lubomír

Prvním bodem schůzky byla opětovná prohlídka nebytových prostor v druhém poschodí hradní budovy. V nich je před dokončením první třída Umělecké družiny Na Hradě, určená k výuce hudby.

Poté Anna Pilařová přednesla několik básní z knihy Čtyřverší od perského básníka, matematika, filosofa a astronoma Omara Chajjáma, žijícího na přelomu jedenáctého a dvanáctého století.

Následně Lubomír Jaroš ukázal obraz „Bůh s Nejsvětější Trojicí“, pořízeného do hradní svatyně. Původcem obrazu je Petra Šnokhausová.

Blanka Jiroutová přednesla několik básní z připravované sbírky Lubomíra Jaroše Posbíráno u cest. Přednesla také úryvek z básně Karla Havlíčka Borovského.

Ladislav Pelc přinesl ukázat svůj obraz s pražským motivem, zasazený v hlubokém rámu a třídílnou publikaci Někomu život, někomu smrt od Jaroslava Čvančary z nakladatelství Laguna a od stejného autora knihu Heydrich a publikaci Taxmeni aneb hledání country grálu.

          Zapsal: Lubomír Jaroš