Lékárna Lužice

12. setkání Pátečníků

Dne 30. listopadu 2012 se uskutečnila dvanáctá schůzka členů literárního spolku Pátečníci.

Setkání se zúčastnili:

pan Ježek Ivan, řečený Petr
Mgr. Pilařová Anna
PharmDr. Jaroš Lubomír

První se svým příspěvkem vystoupil Lubomír Jaroš, který rozvedl svoji představu o dalším směřování současné poezie. Upozornil na jistou obsahovou i formální vyčerpanost soudobého básnictví, jež vede na jedné straně ke stále větší abstraktnosti a tím ještě menší srozumitelnosti básnických děl, na straně druhé, především z výše uvedených důvodů, k dalšímu ubývání počtu čtenářů. Jako cestu vpřed vidí Lubomír Jaroš návrat poezie k jejím kořenům, kterými je především umělecky ztvárněný osobní prožitek, postoj či pohnutka a stejně tak dobrá srozumitelnost poezie. A to i za cenu dílčí nepůvodnosti příměrů, obratů či myšlenek díla.

Jako druhý vystoupil Petr a přečetl některé ze svých básní, inspirované pracovním prostředím.

Anna Pilařová přinesla svoji diplomovou práci, která pojednávala o chotyňském řídícím učiteli Jirešovi, významné osobnosti předválečného školství. Poté krátce pohovořila o vývoji prvorepublikového školství v Hrádku nad Nisou.

          Zapsal: Lubomír Jaroš