Lékárna Lužice

13. setkání Pátečníků

Dne 29. března 2013 se uskutečnilo třinácté setkání členů literárního spolku Pátečníci.

Zúčastnili se:

pan Ježek Ivan, řečený Petr
Mgr. Jiroutová Blanka
Mgr. Pilařová Anna
pan Tacinec Martin
PharmDr. Jaroš Lubomír

Účastníci věnovali úvodem tichou vzpomínku akademickému malíři Ladislavu Pelcovi, který před časem zemřel na své chalupě ve Václavicích. Byl to velmi nadaný umělec, činorodý, s rozsáhlými znalostmi z mnoha oborů lidské činnosti. Třebaže do spolku Pátečníků chodil příležitostně, zapsal se do srdcí všech jeho členů.

Poté vystoupil Lubomír Jaroš a nechal Blanku Jiroutovou přečíst úvod z Písně velikonočních jezdců, útlého zpěvníčku, vydaného za účelem obnovení velikonočních jízd u nás, po vzoru Lužických Srbů.

Anna Pilařová a Blanka Jiroutová pojednaly o životních osudech spisovatele Oty Pavla a jeho syna. Zároveň sdělily přibližný termín návštěvy spisovatele Vondrušky v Hrádku nad Nisou (na podzim).

Blanka Jiroutová doplnila, že manželka dr. Vondrušky je přímým potomkem české spisovatelky a národní buditelky Boženy Němcové. Byly též vzpomenuty probíhající diskuze o domnělých či skutečných rodičích této významné spisovatelky.

Martin Tacinec přednesl svoji báseň „Modli se“, ve které se kriticky dotkl bolestí naší doby.

Petr řekl pár slov o svých zkušenostech s léčbou v krajské nemocnici a krátce pojednal o pohlavní výchově mladistvých.

Blanka Jiroutová přednesla báseň Lubomír Jaroše „Můj den se přestal noci bát“.

Na závěr proběhla živá diskuze o vývoji a některých dalších duchovních otázkách (dobro a zlo, historická osobnost Ježíše Krista).

          Zapsal: Lubomír Jaroš