Lékárna Lužice

14. setkání Pátečníků

Dne 31. května 2013 se uskutečnilo čtrnácté setkání členů literárního spolku Pátečníci.

Zúčastnili se:

Mgr. Jiroutová Blanka
Mgr. Pilařová Anna
PharmDr. Jaroš Lubomír

Nejdříve se hodnotila skutečnost, že je na prodej Čapkova vila v Praze. Bylo řečeno, že je na prodej jenom polovina domu, kterou prodávají potomci Aleny Čapkové, druhou půlku stále vlastní příbuzní Olgy Scheinpflugové.
Další dům, spojený se životem Karla Čapka, se jmenuje Na Strži. Spisovatel, který tam jezdil na letní byt, jej získal darem od svého švagra. Dnes je z domu památník, zasvěcený osobnosti a dílu Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky.
Bylo také připomenuto, že v Brně probíhá výstava, věnovaná památce bratří Čapků. K vidění jsou zde knihy i obrazy.
Nakonec byl hodnocen přínos Čapkovy tvorby, jeho kritika odlidštěného světa a nastupujícího fašismu. V této souvislosti Pátečníci vyjádřili výhrady k ekonomizaci společenského života. Shodli se také na tom, že je nutné věnovat větší pozornost výchově a vzdělávání mladé generace.

Poté Blanka Jiroutová přečetla pohádku Čára z připravované pohádkové knížky Lubomíra Jaroše.

Velkou pozornost věnovali Pátečníci návštěvě PhDr. Vondrušky v Hrádku nad Nisou. Organizačně ji zajišťuje ředitel Brány Trojzemí Mgr. Vít Štrupl.
Anna Pilařová podrobně pojednala o tvorbě tohoto významného spisovatele – začínal detektivními příběhy s historickou tematikou a pokračoval historickými romány (Mezi tiárou a orlicí). Vrcholem jeho tvorby jsou romány o Přemyslovcích.
Dr. Vondruška byl také ředitelem historické části Národního muzea a přes deset let se úspěšně zabýval v Doxech výrobou kopií historického skla.

Blanka Jiroutová se krátce zmínila o tvorbě jeho manželky Aleny a nechala kolovat její knihu „Jařmo, parkán, trdlice – výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomenutí“.

Na závěr setkání upozornil Lubomír Jaroš na vynikající knihu z pera Libuše Hrabové Stopy zapomenutého lidu, která vysoce odbornou a přitom čtivou formou seznamuje čtenáře s dějinami Polabských Slovanů.

          Zapsal: Lubomír Jaroš