Lékárna Lužice

15. setkání Pátečníků

Dne 27. září 2013 se uskutečnilo patnácté setkání členů literárního spolku Pátečníci.

Zúčastnili se:

Mgr. Jiroutová Blanka
Pan Ježek Ivan řečený Petr
Mgr. Pilařová Anna
PharmDr. Jaroš Lubomír

Na úvod vystoupil Lubomír Jaroš a pojednal o své připravované knize pro mládež Orlíci na řece. Hlavním posláním publikace je posílit či doplnit rozvíjející se soustavu hodnot u dětí o společensky prospěšné pohnutky (smysl pro celek, vzájemná úcta) a také nutnost sebezdokonalování se ve všech oblastech lidského života.

Anna Pilařová upřesnila termín návštěvy spisovatele Dr. Vondrušky v Hrádku nad Nisou na 15. října 2013. Setkání proběhne v domě "Brána trojzemí", začátek je v 17 hodin.
Představila také knížku českého filosofa a sociologa Josefa Ludvíka Fischera Listy o druhých a o sobě.

Blanka Jiroutová rozvedla myšlenku obsažnosti literárních uměleckých děl. Zatímco kupříkladu devatenácté století vyžadovalo od spisovatele určité množství stránek, dnešní doba dává přednost spíše menším formám a zhutnělým myšlenkám.
Blanka Jiroutová se také zmínila o malých přírůstcích fondů v obecních a městských knihovnách z důvodu krácení příspěvků na nákup nových knih ze strany vlastníků.
Připomněla také natočené vzpomínky Jana Wericha na osmi CD, nazvané Táto povídej.

Lubomír Jaroš seznámil účastníky setkání s pozoruhodnou zprávou, kterou získal od pana Njebja (Himmela). Tento Lužický Srb žil do roku 1968 v Hrádku nad Nisou a jeho matka, za svobodna Mínek (Muenich), pocházela z nedalekých Václavic. Takřka neuvěřitelné je to, že její rod zde žil (spolu s dalšími lužickosrbskými rodinami ) od nepaměti a zachoval si svůj jazyk přes staletí a různé historické peripetie až do dvacátého století! V této souvislosti byla zmíněna i genetická skladba německého národa.

          Zapsal: Lubomír Jaroš