Lékárna Lužice

18. setkání Pátečníků

Dne 29. května 2015 se uskutečnilo osmnácté setkání členů literárního spolku Pátečníci.

Zúčastnili se:

Mgr. Pilařová Anna
PharmDr. Jaroš Lubomír

Jako první vystoupila Anna Pilařová s dotazem, zda si Lubomír Jaroš ve svých nedávno vydaných pohádkách "Vojtíškova dobrodružství" ověřil účinnost na dětech. Ten odpověděl, že ano, a to prostřednictvím ředitelky základní školy v Doníně Mgr. Olgy Marešové, jež mu sdělila, že děti v první třídě chápou děje a žáci třetí třídy také podtexty. Dále bylo řečeno, že zmíněné pohádky jsou jakýmsi volným pokračováním knihy "Vojtíšek, kroměřížské pohádky", nicméně důraz byl v nich posunut směrem k výchovné funkci. Prvním posluchačem a předlohou pohádkové postavy je pak druhorozený autorův syn Vojtěch.

Lubomír Jaroš se také rozhovořil o rozepsané knize pro mládež s pracovním názvem Záhadný kapitán Nik, který se nese v duchu předchozích "foglarovek" - Tajemství křišťálové jeskyně, Podivné svědectví Václava Korce a Orlíci na řece. Vyjádřil se také, že jej psaní příběhů velmi těší a že s hrdiny svých knih jejich dobrodružství prožívá. Kromě mnoha dalších důvodů (kladné příklady, rodinné vztahy, dobrodružství, hodnotová soustava) možná i proto, že si jich v dospívání sám moc neužil.

Anna Pilařová poté ukázala recenzi (Reflex 7/15, redaktor Milan Tesař) na knihu a film 50 odstínů šedi, které byly mediálně velmi podpořeny. Souhlasí s redaktorem, že je to nehodnotné dílo a přestože prý, kdo je nečetl, není "in", sama to nebyla schopna je dočíst do konce.

Podobně hodnotila blíže neurčenou anglickou detektiku s plytkým a naštěstí pro ni zkráceným obsahem.

Lubomír Jaroš připomněl slova spisovatele Zdeňka Mahlera, který označil tyto snahy prosazovat duchovně chudou či přízemní tvorbu jako cestu k "debilizaci národa".

Anna Pilařová pak zapisovateli zapůjčila krásnou, v kůži vázanou sbírku básní Antonína Sovy.

          Zapsal: Lubomír Jaroš