Lékárna Lužice

Veřejně prospěšná činnost 2016 - 2021

Rok 2021: Hrádecký Veleslavín: Dana a Vladimír Svatoňovi

Na zeď městského Hradu přibyli další dva rytíři - výrobci černé bižuterie, a to dokonce i pro královské dvory.


Rok 2021: Objev Olověného podkladu v České bráně a jeho rozbor

Přílohy:

  1. Rozbor vzorku
  2. Okolnosti nálezu
  3. Obrázky z místa nálezu

Rok 2021: Podpora sedmého ročníku soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře Člověče nezlob se.

Minulý týden jsem zase poslal do základní školy v Doníně odměny pro vítěze v soutěži O zvonek svaté Zdislavy (zvonek a rolničky mají už z dřívějška).


Rok 2021: Dostaveníčko Na Hradě, 13. ročník

Oslava státního svátku 8. května

Dostaveníčko se tento rok konalo v komorní podobě. Kvůli přijatým opatřením proti šíření koronaviru jsem na souzvučník (akordeon) hrál sám pro kolemjdoucí naše lidové písně.


Rok 2021: Podpora šestého ročníku soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře Člověče nezlob se.

Kromě těchto krásných rolniček a zlatého zvonku věnovala Lékárna Na Hradě vítězům i všem dětem vitamíny Ferda Mix a směs vitamínů a minerálů Marťánci.

Vítězem školního kola se stala Viktorka Šafaříková, žákyně třetí třídy Základní školy Hrádek nad Nisou.- Donín.


Rok 2021: Věnovány nevyužité obrazovky a počítač Základní škole v Hrádku nad Nisou - Doníně.


Rok 2021: Naši vynikající lidé z Hrádecka: pan Marian Tůma

Do Veleslavína na zdi městského Hradu přibyl další hrádecký rytíř, několikanásobný mistr v kickboxu.


Rok 2020: Kvarteto Hrádecké keře

Stáhnout kvarteto
Stáhnout návod


Rok 2020: Naši vynikající lidé z Hrádecka: Bc. Miloš Prchlý

Na zeď městského Hradu přibyl další hrádecký rytíř, několikanásobný mistr České republiky v korespondenčním šachu.


Rok 2020: Obnovený městský hrad - tabulka


Rok 2020: Dar včelařského vybavení Jednotě bratrské v Hrádku nad Nisou


Rok 2020: Další poselství dob dávno minulých?

Během nedávné vycházky jsem nedaleko lesního rozcesti "Popova skála - sedlo" objevil tuto nádheru. Jedná se velmi pravděpodobně o další obětní kámen, podobný těm, které se dochovaly na hoře nad Pekařovým křížem (vzdušnou čarou asi 2 kilometry od sedla). Jedná se opět o plochý kámen, na kterém je prohlubeň a rýha pro zachytávání a odtok krve.

Kamene jsem si všiml již před mnoha lety, ale teprve včera mě napadlo (po zkušenosti s předchozími obětními kameny) očistit jeho povrch od letitého nánosu zeminy a mechu. Pokud bude nález potvrzen archeology, pak se Hrádek nad Nisou stane patrně jedinou obcí v České republice, v jejímž katastru se něco takového dochovalo (a to hned dvakrát!).


Rok 2020: Umístění pamětní tabulky v chodbě za vstupními dveřmi č.1


Rok 2020: Podpora pátého ročníku soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře Člověče nezlob se.

Soutěž "O zvonek svaté Zdislavy" ve hře Člověče, nezlob se

Již pátého ročníku soutěže se zúčastnili žáci ze všech tříd, pět dětí odehrálo finálové kolo. Všichni finalisté obdrželi rolničku - a k 1. místu gratulujeme Lucce! Ta dostala balík vitaminů a krásný zvoneček - jen pro tuto příležitost jej nechal vyrobit PharmDr. Lubomír Jaroš. Svatá Zdislava, na jejíž počest děti hru hrály, je patronkou rodin, dětí a také Libereckého kraje.

(Převzato ze stránek Základní školy Donín v Hrádku nad Nisou. Soutěž organizují tamní skvělí učitelé!)


Rok 2019: Objev obětních kamenů na vrcholu hory u Pekařova kříže (Kupadlo)

Objev obětních kamenů (jeden plochý na uložení zvířete a druhý s prohlubní pro záchyt krve) na vrcholu hory nedaleko Pekařova kříže (Hrádecko). Jedná se o místo, kde naši slovanští předci a patrně i jejich germanizovaní potomci slavili svátek Kupadla (Bädenherrgott). Jde o objev, který pravděpodobně nemá v naší vlasti obdoby. V tomto "pohanském lesním kostelu" se patrně slavila i jarní rovnodennost (obětování kozla či jiného zvířete) a zimní slunovrat Kračún (pozdější Vánoce).


Rok 2019: Vybavení hlavních hrádeckých lesních cest a rozcesti směrovými a místními tabulkami

Tabulky jsou postupně doplňovány. Mají zlepšit znalost zdejšího lužickohorského prostředí a zájem o ně, seznámit se zdejšími významnými místy a také zvýšit tělesnou zdatnost výletníků.


Rok 2019: Vysazení lip a dalších stromů a keřů na zvýšení druhové rozmanitosti lesa a zároveň zlepšit podmínky pro chov včel v tomto prostředí


Rok 2019: Podpora 5. ročníku Donínského posvícení


Rok 2019: Kvarteto Hrádecké stromy

Stáhnout kvarteto

Stáhnout návod


Rok 2019: Naši vynikající lidé z Hrádecka: Jan Vörös

Na zeď městského Hradu přibylo další jméno, tentokrát mistra republiky ve skoku dalekém.


Rok 2019: Gratulační list

13. června 2019 jsme obdrželi toto vyrozumění:

Gratulační list

Lékárna Na Hradě

Dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Beautiful Company s.r.o., jakožto pořadatele, poblahopřála k dosaženým výsledkům v projektu Orlové zdravotnictví, jehož podstatou je odlišit nejlepší firmy od těch průměrných. Logo Orlové je spojené s kvalitou a spokojenými klienty. Rádi bychom Vás informovali, že jste obdrželi 8,6 bodů (z možných 10, pozn. vkl.), což vás opravňuje k získání statusu Laureáta Orlové zdravotnictví. Výsledkem Vaší práce jste předčili 50 tisíc firem v České republice a tím se připojili do skupiny lídrů ve Vašem oboru. Přejeme Vám mnoho dalších úspěchů.

S pozdravem

Adelina Sinc

koordinárka projektu


Rok 2019: Podpora čtvrtého ročníku soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře Člověče nezlob se.

V průběhu měsíce května 2019 proběhla soutěž O zvonek svaté Zdislavy také v Základní škole Lidická. Kromě stejných odměn, jaké obdrželi žáci ve škole v Doníně, věnovala paní učitelka Mgr. Jana Ryšánková všem vítězům i pexeso, které jsem školám (na podporu výuky přírodopisu) věnoval před časem též.


Rok 2019: Tajemství městského Hradu v Hrádku nad Nisou: mnich Mikuláš a jeho žezlo světa


Rok 2019: Dostaveníčko Na Hradě, 12. ročník

Oslava státního svátku

8. května proběhl již 12. ročník Dostaveníčka Na Hradě za široké účasti žáků dvou našich největších škol - Lidické a T.G. Masaryka. Organizace dostaveníčka se jako obvykle profesionálně ujala paní Mgr. Ryšánková, obdiv však zaslouží vedle vystupujících i všichni učitelé, kteří žáky na vystoupení skvěle připravili.

Celé odpoledne pak vyhrávala divákům hudební skupina "Jedeme dál" pod uměleckým vedením pana Petra Nováka.


Rok 2019: Václavická velikonoční jízda

21. dubna 2019, o velikonoční neděli, proběhl již sedmý ročník Václavické velikonoční jízdy. Hlavní řídící a také hmotnou oporou celé akce je paní Hana Přibylová.1. Lužická s.r.o. - Lékárna Na Hradě měla tu čest být jedním z podporovatelů.


Rok 2019: Slevový lístek Lékárny Na Hradě

Hrádecký zlatý

Ve spolupráci s tiskárnou ReproArt Liberec jsme vytvořili slevový lístek. Na líci má po obvodu napsáno HORNÍ LUŽICE a HRÁDEK N.N., uprostřed je pak umístěn její zemský znak.

Poznámka:
Horní Lužice je jednou ze čtyř zemí Koruny české. Do České republiky zasahuje její jižní část. I když v našem státním znaku dosud není, věřím, že se to časem změní.


Rok 2019: Podpora čtvrtého ročníku soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře Člověče nezlob se.

Ve čtvrtek 31. ledna v Základní škole Donín (městská část Hrádku nad Nisou) proběhlo finále 4. ročníku soutěže v hraní "Člověče, nezlob se", a to "O zvonek svaté Zdislavy". Ta je patronkou rodin, dětí a také Libereckého kraje. Úlohu této někdejší lemberské paní a záštitu nad soutěží opět převzala paní učitelka Mgr. Olga Marešová. Ceny pro vítěze tříd (rolničky) a celkového školního vítěze (směs vitamínových tablet se zinkem Marťánci) věnoval PharmDr. Lubomír Jaroš z Lékárny Na Hradě. Všem dětem pak doplněk stravy Ferda Mix, vždy jedno balení pro každou třídu. Všem vítězům gratulujeme!


Rok 2019: Pexeso - Hrádecká zvířena

Stáhnout pexeso


Rok 2018: Podpora sedmého ročníku Václavické velikonoční jízdy (v roce 2019)


Rok 2018: Podpora 4. ročníku Donínského posvícení

Dne 2. října 2018 se konal již čtvrtý ročník Donínského posvícení, který jsem podpořil tentokrát zelňačkou. Je to svátek nejen skvělé školy, ale také celého Donína.

Název posvícení je nepochybně odvozen od "posvěcení", ovšem jeho jméno je možno chápat také jako "svátek světla", a aby ho bylo co možná nejvíce, o to se postaraly šikovné ruce dětí a učitelek výrobou svícnů.


Rok 2018: Pexeso - Planě rostoucí byliny na Hrádecku

Stáhnout pexeso


Rok 2018: Dostaveníčko Na Hradě, 11. ročník

8.května 2018 se konal další ročník Dostaveníčka, a to na paměť konce války a osvobození naší země od fašismu. Zároveň je to akce, na které předškolní a školní mládež (během dopoledne) pravidelně předvádí, co se naučila, kde si vyzkouší veřejně a umělecky vystupovat. Akce si stejně tak klade za cíl prohlubit vztah mladých lidí ke své škole, svému městu, k rodné zemi. Tuto kotvu si pak ponesou celý život, ať budou žít či pracovat kdekoli.

Odpoledne pak vystupují hrádecké kapely.

Program Dostaveníčka


Rok 2018: Podpora šestého ročníku Václavické velikonoční jízdy

Video z Václavické velikonoční jízdy


Rok 2018: Podpora třetího ročníku soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře Člověče nezlob se.

Dne 31. ledna 2018 se uskutečnil v Základní škole Donín (městská část Hrádku nad Nisou) další ročník soutěže O zvonek svaté Zdislavy. Úlohu této někdejší lemberské paní a záštitu nad soutěží převzala opět paní učitelka Mgr. Olga Marešová. Vítězové třídních kol získali po rolničce a vítěz školního kola pak Zvonek svaté Zdislavy a Marťánky (směs vitamínů a minerálů) s plavající rybičkou na baterii. Všechny děti se pak podělily o Ferdy Mravence (vitamín C).

Vítězem třídního a posléze školního kola se stal Jindřich Vondráček z 1. třídy. Blahopřejeme!

(Hlavní smysl soutěže je připravit děti na to, že tak jak může porazit v soutěži žák první třídy "páťáka", stejně tak v životě je může předstihnout někdo, s kým třeba vůbec nepočítali.)


Rok 2017: Věnování odznaků pro další ročníky Václavické velikonoční jízdy


Rok 2017: Dostaveníčko Na Hradě, 10. ročník

Jako každý rok proběhlo i letos 8. května Dostaveníčko Na Hradě s hudbou, tancem a slovem. Dopoledne proběhla dětská vystoupení, odpoledne pak zpříjemnily hrádecké hudební skupiny (Petr Novák, C-styl, Lenoši a Tomáš Michal).

Odkaz na program


Rok 2017: Podpora pátého ročníku Václavické velikonoční jízdy


Rok 2017: Podpora druhého ročníku soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře Člověče nezlob se. Malé zvonky jsou určeny pro vítěze školních kol, velký zvonek pro vítěze celohrádeckého kola. K tomu vítězové školních kol dostávají želatinový doplněk stravy s vitamíny Vibovit, vítěz celohrádeckého kola směs vitamínů a minerálů Marťánci s dárkem čelovkou.


Rok 2017: Na svátek Zdislavy (29. ledna) na počest její svaté jmenovkyně, jíž je zasvěcena kaple zde na Hradě, jsme rozdávali všem dětem, co k nám přišly v sobotu a v pondělí, dobrotky.


Rok 2016: Rozšíření Hrádeckého Veleslavína o dalšího vynikajícího rodáka


Rok 2016: Donínské posvícení

Dne 24. října 2016 se konal druhý ročník Donínského posvícení, které se navzdory nepřízni počasí vydařilo. Oslavu zahájila paní ředitelka Mgr. Olga Marešová, rozdával se krůtí guláš a jiné laskominy, kvetl dětský bazárek, dílničky a různé soutěže.


Rok 2016: Sedelské hody (2. ročník)

15. října 2016 jsme na Dolním Sedle (součást Hrádku nad Nisou) oslavili druhý ročník Sedelských hodů. Organizace se opět obětavě ujaly paní Jana Roztočilová se svojí sestrou. Jako občerstvení se podával krůtí guláš, na kterém si pochutnali i účastníci tradičního výstupu na nedalekou Popovu skálu. Akci podpořil a lidové či zlidovělé písně hrál na souzvučník (akordeon) Lubomír Jaroš.


Rok 2016: Obdarování hrádecké Základní umělecké školy

V říjnu t.r. jsem daroval Základní umělecké škole v Hrádku nad Nisou souzvučník (akordeon) pro zapůjčování nemajetným žákům domů.


Rok 2016: Loučení s létem v Loučné, 3.ročník

Dne 28. září 2016 se uskutečnilo již třetí Loučení s létem v Loučné. Jeho součástí byla prohlídka školy se zasvěceným výkladem pana ředitele Mgr. Václava Havla (na fotografii stojící v obleku vedle dr. Lubomíra Jaroše).

Rok 2016: Dostaveníčko Na Hradě, 9.ročník

Pozvánka na 9. ročník Dostaveníčka Na Hradě s hudbou, tancem a slovem.


Rok 2016: Podpora čtvrtého ročníku Václavické velikonoční jízdy.


Rok 2016: Obdarování tří základních škol (Lidická, Loučná a v Chotyni) Pexesem MŮJ RODNÝ KRAJ HRÁDECKO A LUŽICE (dotisk).


Rok 2016:

1. ročník školní soutěže O zvonek svaté Zdislavy v Hrádku nad Nisou

Celohrádecké kolo soutěže O zvonek svaté Zdislavy ve hře "Člověče, nezlob se" vyhrála Eliška Tarantová a žlutou putovní figurku bude mít do příštího ročníku ZŠ Lidická.

V základní škole Donín

Soutěže se zúčastnili žáci ze všech tříd, pět dětí odehrálo finálové kolo. Všichni finalisté obdrželi diplom a 1. místo získala Klárka Stehlíková ze 3. třídy. Klárka jako absolutní vítěz dostala také krásnou figurku se zvonečkem, kterou nechal pro tuto příležitost vyrobit PharmDr. Lubomír Jaroš. Svatá Zdislava, na jejíž počest děti hru hrály, je patronkou rodin, dětí a také Libereckého kraje. Soutěž skvěle zorganizovala ředitelka školy Mgr. Olga Marešová spolu s učitelským sborem.

V základní škole Lidická

Vítězkyní školního kola se stala Eliška Tarantová, žákyně 2. třídy.

V základní škole speciální Loučné

Vítězem školního kola se stal Maik Schulze.